BEAMFORMING in LTE

  • Als enige kennis van de downlinkkanalen van de verschillende zendantennes (meer specifiek enige kennis van de relatieve kanaalfasen) beschikbaar is aan de zenderzijde, kunnen meerdere zendantennes worden gebruikt om de algehele antennebundel vorm te geven in de richting van een doelontvanger. Over het algemeen kan een dergelijke bundelvorming de signaalsterkte bij de ontvanger vergroten in verhouding tot het aantal zendantennes.
  • De totale transmissiebundel kan in verschillende richtingen worden aangepast door verschillende faseverschuivingen toe te passen op de signalen die op de verschillende antennes moeten worden verzonden, zoals weergegeven in figuur . De aanpassingen zijn doorgaans gebaseerd op schattingen van de richting naar de mobiele doelterminal die zijn afgeleid van feedbackmetingen.
  • Het toepassen van verschillende faseverschuivingen op de signalen die op de verschillende antennes moeten worden verzonden, kan in vectornotatie worden uitgedrukt als het toepassen van een grootte NT ×1 precoderingsvector V op het te verzenden signaal.
  •  Als er geen tijdspreiding van een radiokanaal is of als de effecten van een tijdspreidingskanaal worden gecompenseerd (door bijvoorbeeld OFDM te gebruiken), bestaat de voorcodering uit het roteren van de verzonden signalen om de momentane kanaalfase te compenseren en te garanderen dat de signalen die op de verschillende ontvangstantennes worden ontvangen in fase zijn uitgelijnd.
Recent Updates

Related Posts