Na czym polega technika 8 PSK?

Kluczowanie z przesunięciem fazowym (PSK) to technika modulacji cyfrowej stosowana w systemach komunikacyjnych do przesyłania danych poprzez zmianę fazy sygnału nośnego. 8-PSK, czyli 8-Phase Shift Keying, to specyficzny schemat modulacji w rodzinie PSK, który wykorzystuje osiem różnych przesunięć fazowych do reprezentowania zestawu trzech bitów na symbol. Przyjrzyjmy się szczegółowo technice 8-PSK:

1. Podstawowe zasady PSK:

 • Definicja:
  • PSK to technika modulacji cyfrowej, w której faza sygnału nośnego zmienia się w celu przedstawienia różnych symboli.
  • W PSK każdy symbol reprezentuje określony kąt fazowy.
 • Binarny PSK (BPSK):
  • Najprostszą formą PSK jest Binarny PSK (BPSK), gdzie dwa przesunięcia fazowe (0 i 180 stopni) są używane do reprezentowania odpowiednio binarnego 0 i 1.
 • Kwadraturowy PSK (QPSK):
  • QPSK rozszerza PSK tak, aby reprezentował dwa bity na symbol przy użyciu czterech przesunięć fazowych (0, 90, 180 i 270 stopni).
  • Każdy symbol zawiera teraz dwa bity informacji.

2. Wprowadzenie do 8-PSK:

 • Przesunięcia fazowe:
  • 8-PSK idzie dalej, wykorzystując osiem różnych przesunięć fazowych do przedstawienia zestawu trzech bitów na symbol.
  • Osiem przesunięć fazowych jest równomiernie rozłożonych wokół okręgu jednostkowego, zazwyczaj przy 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 i 315 stopni.
 • Mapowanie symboli:
  • Każda unikalna kombinacja trzech bitów jest odwzorowywana na jedno z ośmiu możliwych przesunięć fazowych.
  • Pozwala to 8-PSK na efektywniejsze przesyłanie informacji w porównaniu ze schematami PSK niższego rzędu.

3. Reprezentacja sygnału w 8-PSK:

 • Czas trwania symbolu:
  • W 8-PSK każdy symbol reprezentuje trzy bity, a czas trwania każdego symbolu jest określony przez szybkość modulacji.
 • Schemat konstelacji:
  • Schemat konstelacji dla 8-PSK ilustruje położenie każdego symbolu na płaszczyźnie zespolonej.
  • Osiem punktów na diagramie konstelacji odpowiada ośmiu przesunięciom fazowym.

4. Zalety 8-PSK:

 • Wyższa szybkość transmisji danych:
  • 8-PSK pozwala na wyższą szybkość transmisji danych w porównaniu ze schematami PSK niższego rzędu, takimi jak BPSK lub QPSK.
  • Każdy symbol niesie więcej informacji, przyczyniając się do zwiększenia przepustowości.
 • Wydajność spektralna:
  • Reprezentując trzy bity na symbol, 8-PSK osiąga wyższą wydajność widmową w porównaniu ze schematami modulacji PSK niższego rzędu.
 • Odporność na hałas:
  • 8-PSK może zaoferować lepszą wydajność w obecności szumów w porównaniu do BPSK lub QPSK.
  • Modulacja wyższego rzędu pozwala na gęstsze upakowanie bitów.

5. Wyzwania wdrożeniowe:

 • Większa złożoność:
  • Schematy modulacji wyższego rzędu, takie jak 8-PSK, są bardziej podatne na błędy spowodowane szumem i zaburzeniami kanału.
  • Łagodzenie tych błędów może wymagać wyrafinowanych technik korekcji błędów, co zwiększa złożoność systemu.
 • Niejednoznaczność fazy:
  • 8-PSK może być bardziej podatny na niejednoznaczność fazy, gdy odbiornik ma trudności z dokładnym określeniem transmitowanej fazy.
  • W celu rozwiązania tego problemu można zastosować techniki takie jak kodowanie różnicowe.

6. Aplikacje:

 • Cyfrowe systemy komunikacji:
  • 8-PSK jest używany w różnych systemach komunikacji cyfrowej, w tym w komunikacji satelitarnej, transmisji cyfrowej i komunikacji bezprzewodowej.
 • Wymagania dotyczące wyższej szybkości transmisji danych:
  • W scenariuszach, w których wymagane są wyższe szybkości transmisji danych, odpowiednim schematem modulacji może być 8-PSK.

7. Porównanie z innymi programami PSK:

 • BPSK kontra QPSK kontra 8-PSK:
  • BPSK reprezentuje jeden bit na symbol, QPSK reprezentuje dwa bity na symbol, a 8-PSK reprezentuje trzy bity na symbol.
  • Wraz ze wzrostem rzędu PSK modulacja staje się bardziej wydajna widmowo, ale może wymagać bardziej wyrafinowanych konstrukcji odbiorników.

8. Wniosek:

 • 8-PSK to technika modulacji wyższego rzędu w rodzinie PSK, umożliwiająca reprezentację trzech bitów na symbol przy użyciu ośmiu różnych przesunięć fazowych.
 • Chociaż 8-PSK oferuje wyższe szybkości transmisji danych i wydajność widmową, wiąże się ze zwiększonymi wyzwaniami wdrożeniowymi, w tym podatnością na błędy i niejednoznacznością faz.

Podsumowując, 8-PSK to schemat modulacji, który rozszerza zasady PSK tak, aby reprezentował trzy bity na symbol przy użyciu ośmiu różnych przesunięć fazowych. Ta modulacja wyższego rzędu oferuje korzyści pod względem szybkości transmisji danych i wydajności widmowej, ale wymaga dokładnego rozważenia wyzwań związanych z implementacją i potencjalnych problemów związanych z szumem i niejednoznacznością fazy.

Recent Updates

Related Posts