Na czym polega kontrola zasobów radiowych w LTE?

W sieciach LTE (Long-Term Evolution) kontrola zasobów radiowych (RRC) jest krytycznym elementem stosu protokołów interfejsu radiowego. Odpowiada za zarządzanie ustanawianiem, konserwacją i wydawaniem nośników radiowych, które są kanałami logicznymi ułatwiającymi komunikację między sprzętem użytkownika (UE) a rozwiniętym węzłem B (eNB). Podstawową funkcją kontroli zasobów radiowych w LTE jest optymalizacja wykorzystania zasobów radiowych, zapewnienie wydajnej komunikacji i obsługa różnorodnych wymagań QoS (jakość usług) różnych usług i aplikacji. Przyjrzyjmy się szczegółowo koncepcji kontroli zasobów radiowych w LTE:

1. Utworzenie Nosicieli Radia:

Zakład Nosiciela:

 • Radio Resource Control zajmuje się ustanawianiem nośników radiowych, czyli kanałów logicznych umożliwiających przesyłanie danych użytkownika i informacji sygnalizacyjnych pomiędzy UE a eNB.

Nosiciele domyślni i dedykowani:

 • RRC ułatwia zakładanie zarówno domyślnych, jak i dedykowanych okazicieli. Domyślne nośniki są ustanawiane podczas początkowej konfiguracji połączenia, aby zapewnić podstawową łączność, natomiast dedykowane nośniki są konfigurowane w celu spełnienia określonych wymagań QoS dla różnych usług.

2. Negocjacja QoS:

Parametry QoS:

 • RRC odpowiada za negocjowanie parametrów QoS z siecią w oparciu o wymagania usług i aplikacji używanych przez UE. Parametry te obejmują opóźnienie, przepustowość i niezawodność.

Dynamiczna adaptacja QoS:

  Negocjacja
 • QoS pozwala na dynamiczną adaptację parametrów QoS w oparciu o zmieniające się warunki sieciowe i wymagania usług. RRC zapewnia, że ​​sieć zapewnia wymagany poziom jakości usług.

3. Zarządzanie połączeniami:

Ustanowienie połączenia:

 • RRC zarządza procedurami nawiązania połączenia pomiędzy UE a eNB. Obejmuje to wymianę komunikatów sygnalizacyjnych w celu skonfigurowania niezbędnych nośników radiowych i przydzielenia zasobów.

Zwolnienie połączenia:

 • Kiedy sesja komunikacyjna zostanie zakończona lub UE wyjdzie poza obszar zasięgu, RRC inicjuje procedury zwalniania nawiązanych połączeń, uwalniając zasoby dla innych użytkowników.

4. Zarządzanie mobilnością:

Przekazanie:

 • RRC odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu mobilnością, zwłaszcza podczas przekazywania. Kiedy UE przenosi się z jednej komórki do drugiej, RRC inicjuje procedury przekazywania, aby płynnie przenieść połączenie UE do komórki docelowej.

Przekazania między szczurami:

 • RRC bierze udział w przekazywaniu informacji między RAT (technologia dostępu radiowego), gdy UE przechodzi z LTE na inne starsze technologie, takie jak 3G (UMTS) lub 2G (GSM).

5. Ponowny wybór komórki:

Procedury w trybie bezczynności:

 • Kiedy UE jest w trybie bezczynności, RRC zarządza procedurami ponownego wyboru komórki. UE monitoruje sąsiednie komórki, a RRC określa, kiedy zainicjować ponowny wybór komórki w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria.

6. Regulacja mocy:

Kontrola mocy łącza w górę i w dół:

 • RRC jest odpowiedzialny za mechanizmy kontroli mocy w celu optymalizacji mocy transmisji UE zarówno w łączu w górę, jak i w łączu pobierającym. Zapewnia to efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizuje zakłócenia.

Regulacja dynamiczna:

 • Kontrola mocy jest dynamicznie dostosowywana w oparciu o warunki radiowe, zapewniając, że UE transmituje z mocą wystarczającą do niezawodnej komunikacji, minimalizując jednocześnie zakłócenia dla innych użytkowników.

7. Procedury bezpieczeństwa:

Kluczowa placówka:

 • RRC zajmuje się procedurami bezpieczeństwa, w tym ustanawianiem kluczy bezpieczeństwa pomiędzy UE a siecią, aby zapewnić poufność i integralność przesyłanych danych.

Uwierzytelnianie i szyfrowanie:

 • RRC zarządza procedurami uwierzytelniania i mechanizmami szyfrowania w celu zabezpieczenia komunikacji pomiędzy UE a siecią.

8. Pomiary i raportowanie:

Raporty pomiarowe:

 • RRC ułatwia zbieranie raportów pomiarowych z UE na temat jakości łącza radiowego. Raporty te są wykorzystywane do podejmowania decyzji przy przekazywaniu i ponownym wyborze komórek.

Wyzwalacze zdarzeń:

 • RRC definiuje zdarzenia i wyzwalacze pomiarów, określając, kiedy UE powinno raportować określone pomiary do sieci. Informacje te pomagają sieci podejmować świadome decyzje dotyczące mobilności.

9. Uwolnienie zasobów:

Delokacja zasobów:

 • Kiedy połączenie zostanie zwolnione lub nośnik nie będzie już potrzebny, RRC inicjuje procedury zwalniania zasobów, zapewniając efektywne zwolnienie zasobów radiowych i udostępnienie ich innym użytkownikom.

Wniosek:

Podsumowując, kontrola zasobów radiowych (RRC) w LTE jest podstawowym składnikiem stosu protokołów interfejsu radiowego. Odgrywa kluczową rolę w zakładaniu, utrzymywaniu i wypuszczaniu nośników radiowych, zapewniając efektywne wykorzystanie zasobów radiowych. RRC zajmuje się negocjacjami QoS, zarządzaniem połączeniami, zarządzaniem mobilnością, kontrolą mocy, procedurami bezpieczeństwa i raportowaniem pomiarów. Dynamicznie dostosowując się do zmieniających się warunków i wymagań usług, RRC przyczynia się do ogólnej optymalizacji komunikacji w sieciach LTE, obsługując różnorodny zakres usług i aplikacji o zróżnicowanych potrzebach QoS.

Recent Updates

Related Posts