Jakie są rodzaje przekazywania w telekomunikacji?

W telekomunikacji przekazywanie, znane również jako przekazywanie, to proces przekazywania trwającego połączenia lub sesji danych z jednego kanału lub komórki do drugiego bez przerwy. W różnych systemach komunikacyjnych stosowane są różne rodzaje technik przekazywania połączeń, aby zapewnić płynną mobilność. Oto główne typy przekazywania w telekomunikacji:

1. Przekazywanie wewnątrzkomórkowe (miękkie):

 • Opis: Przekazywanie wewnątrzkomórkowe, znane również jako przełączanie miękkie, odbywa się w tej samej komórce. Polega na przeniesieniu połączenia urządzenia mobilnego pomiędzy różnymi kanałami lub sektorami w ramach tej samej stacji bazowej.
 • Przypadek użycia: Miękkie przekazywanie jest powszechnie stosowane w celu utrzymania ciągłego połączenia, gdy urządzenie mobilne porusza się w obszarze zasięgu pojedynczej stacji bazowej.

2. Przełączenie międzykomórkowe (twarde przełączenie):

 • Opis: Przekazywanie międzykomórkowe lub twarde przełączanie ma miejsce, gdy urządzenie mobilne przemieszcza się z obszaru zasięgu jednej stacji bazowej do drugiej. Polega na odłączeniu się od dotychczasowej stacji bazowej i nawiązaniu połączenia z nową.
 • Przypadek użycia: Twarde przekazywanie jest niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej komunikacji podczas przejścia urządzenia mobilnego między różnymi komórkami lub sektorami w sieci komórkowej.

3. Przekazywanie wewnątrzsystemowe:

 • Opis: Przekazywanie wewnątrzsystemowe obejmuje transfer połączenia lub sesji danych pomiędzy różnymi systemami lub technologiami w tej samej sieci. Na przykład przejście z sieci komórkowej do sieci Wi-Fi.
 • Przypadek użycia: W scenariuszach, w których współistnieje wiele technologii dostępu, przekazywanie wewnątrzsystemowe umożliwia bezproblemową łączność podczas przełączania się między nimi urządzenia mobilnego.

4. Przekazywanie między systemami:

 • Opis: Przekazywanie między systemami ma miejsce, gdy urządzenie mobilne przełącza się między różnymi systemami lub sieciami komunikacyjnymi, na przykład z sieci komórkowej do sieci satelitarnej.
 • Przypadek użycia: Przekazywanie międzysystemowe umożliwia mobilność w różnych infrastrukturach komunikacyjnych, zapewniając ciągłą łączność podczas przejść między różnymi sieciami.

5. Przekazywanie wspomagane przez urządzenia mobilne:

 • Opis: W przypadku przekazywania wspomaganego mobilnie urządzenie mobilne aktywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym o przekazaniu. Mierzy jakość sygnału i przekazuje informacje do sieci, pomagając w określeniu odpowiedniej komórki docelowej do przekazania.
 • Przypadek użycia: Przekazywanie wspomagane przez urządzenia mobilne jest korzystne dla optymalizacji decyzji o przekazaniu w oparciu o warunki sygnału w czasie rzeczywistym obserwowane przez urządzenie mobilne.

6. Przekazywanie kontrolowane przez sieć:

 • Opis: W przypadku przekazywania kontrolowanego przez sieć infrastruktura sieciowa podejmuje decyzje o tym, kiedy i gdzie wykonać przekazanie, w oparciu o siłę sygnału, równoważenie obciążenia i inne parametry sieci.
 • Przypadek użycia: Przekazywanie kontrolowane przez sieć jest przydatne do scentralizowanego zarządzania decyzjami o przekazywaniu, optymalizując ogólną wydajność sieci.

Wybór typu przekazania zależy od specyficznych wymagań systemu komunikacyjnego, w tym od czynników takich jak wzorce mobilności, architektura sieci i współistnienie różnych technologii. Każdy typ przekazania został zaprojektowany w celu sprostania konkretnym wyzwaniom związanym z utrzymaniem łączności podczas mobilności użytkownika w sieci telekomunikacyjnej.

Recent Updates

Related Posts