Jakie są kanały logiczne w GSM?

W GSM (Globalnym Systemie Komunikacji Mobilnej) kanały logiczne odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu komunikacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi a siecią. Te kanały logiczne służą różnym celom, w tym transmisji głosu, sygnalizacji sterującej i wymianie danych. Oto główne kanały logiczne w GSM:

1. Kanały ruchu (TCH):

Kanały ruchu służą do przesyłania głosu i danych użytkownika. Istnieją dwa rodzaje kanałów ruchu:

A. Pełna stawka (TCH/F):

 • Udostępnia mowę i dane użytkownika z szybkością 13 kbps.

B. Połowa stawki (TCH/H):

 • Wykorzystywany do kompresji głosu, oferujący mowę i dane użytkownika z szybkością 6,5 kb/s.

2. Kanały sterujące:

Kanały sterujące odpowiadają za funkcje sygnalizacyjne i sterujące w sieci GSM. Zawierają:

A. Kanał kontroli transmisji (BCCH):

 • Transmituje istotne informacje o sieci, takie jak tożsamość komórki i częstotliwość.

B. Wspólny kanał sterujący (CCCH):

 • Zawiera kilka kanałów do typowych celów kontrolnych:
  • Kanał przywoławczy (PCH): powiadamia urządzenie mobilne o przychodzącym połączeniu lub wiadomości.
  • Access Grant Channel (AGCH): Przypisuje dedykowany kanał po pomyślnym dostępie.
  • Kanał odrzucenia dostępu (AGCH): Wskazuje, że sieć nie może udzielić dostępu.

C. Dedykowany kanał sterujący (DCCH):

 • Przenosi informacje sygnalizacyjne dotyczące dedykowanych kanałów ustanowionych do komunikacji głosowej lub danych.

D. Samodzielny dedykowany kanał sterujący (SDCCH):

 • Dedykowany kanał kontrolny używany do sygnalizacji podczas zestawiania połączeń, aktualizacji lokalizacji i obsługi krótkich wiadomości.

3. Kanał synchronizacji (SCH):

 • Dostarcza informacje o synchronizacji do urządzeń mobilnych, aby pomóc im dostosować czas do sieci.

4. Kanał dostępu swobodnego (RACH):

 • Wykorzystywany przez urządzenia mobilne do inicjowania komunikacji z siecią, zwłaszcza podczas włączania zasilania lub zmiany obszaru lokalizacji.

5. Powolny skojarzony kanał sterujący (SACCH):

 • Przenosi informacje związane z jakością łącza radiowego i ułatwia kontrolę mocy.

Te kanały logiczne współpracują ze sobą w celu nawiązania, kontrolowania i utrzymywania komunikacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi a siecią GSM, zapewniając wydajne i niezawodne działanie.

Recent Updates

Related Posts