Jakie są 3 różne typy GSM?

Trzy różne typy GSM (Globalny System Komunikacji Mobilnej) odnoszą się do trzech głównych pasm częstotliwości wykorzystywanych w komunikacji mobilnej GSM. Każdy typ działa w innym zakresie częstotliwości, a wybór pasm częstotliwości zależy od alokacji regionalnych i decyzji regulacyjnych. Trzy typy GSM to:

1. GSM 900:

 • Zakres częstotliwości:
  • GSM 900 działa w zakresie częstotliwości od około 890 MHz do 960 MHz zarówno dla komunikacji w górę (od stacji bazowej do stacji bazowej), jak i łącza w dół (od stacji bazowej do stacji bazowej).
 • Wykorzystanie geograficzne:
  • GSM 900 jest szeroko stosowany w Europie, Afryce, Azji i niektórych częściach Oceanii. Jest to jedno z najpopularniejszych pasm GSM na świecie.

2. GSM 1800 (DCS 1800):

 • Zakres częstotliwości:
  • GSM 1800, znany również jako DCS 1800 (Digital Cellular System), działa w zakresie częstotliwości od około 1710 MHz do 1880 MHz dla łącza w górę i od 1805 MHz do 1880 MHz dla łącza w dół.
 • Wykorzystanie geograficzne:
  • GSM 1800 jest powszechnie używany w Europie, Azji i niektórych częściach Afryki. W niektórych regionach jest ono często określane jako pasmo PCS (Personal Communications Service).

3. GSM 1900 (PCS 1900):

 • Zakres częstotliwości:
  • GSM 1900, znany również jako PCS 1900 (Personal Communications Service), działa w zakresie częstotliwości od około 1850 MHz do 1990 MHz dla łącza w górę i od 1930 MHz do 1990 MHz dla łącza w dół.
 • Wykorzystanie geograficzne:
  • GSM 1900 jest używany głównie w Ameryce Północnej i niektórych częściach Ameryki Południowej. Jest to kluczowe pasmo częstotliwości dla komunikacji mobilnej w Stanach Zjednoczonych.

Te trzy typy GSM odpowiadają różnym pasmom częstotliwości, a przydział określonych pasm dla usług GSM jest określony przez regionalne i krajowe przepisy dotyczące widma. Należy zauważyć, że termin „GSM” jest często używany jako termin ogólny w odniesieniu do któregokolwiek z tych pasm częstotliwości, a wybór pasma zależy od konkretnych decyzji regulacyjnych podjętych w każdym kraju lub regionie. Pasma częstotliwości są niezbędne, aby uniknąć zakłóceń i ułatwić globalny roaming dla urządzeń mobilnych obsługujących technologię GSM. Zastosowanie tych pasm pozwala na powszechną interoperacyjność urządzeń GSM na całym świecie.

Recent Updates

Related Posts