Jaki jest komunikat NAS w LTE?

W sieciach LTE (Long-Term Evolution) komunikaty NAS (Non-Access Stratum) stanowią integralną część komunikacji pomiędzy sprzętem użytkownika (UE) a rozwiniętym rdzeniem pakietu (EPC). Warstwa NAS obsługuje procedury sygnalizacyjne związane z nawiązaniem, modyfikacją i zwolnieniem połączenia pomiędzy UE a EPC. Zagłębmy się w szczegóły, z czym wiążą się wiadomości NAS w LTE.

Przegląd NAS:

Definicja:

NAS, czyli warstwa bez dostępu, to jedna z dwóch warstw protokołu w LTE, obok warstwy dostępu (AS). Podczas gdy AS zajmuje się procedurami specyficznymi dla radia, warstwa NAS odpowiada za funkcje niezależne od technologii dostępu radiowego, skupiając się na sygnalizacji i sterowaniu.

Funkcje:

Warstwa NAS obsługuje różne funkcje, w tym:

 • Procedury dołączania i odłączania: Inicjowanie i kończenie powiązania pomiędzy UE a siecią.
 • Funkcje bezpieczeństwa: Ustanawianie bezpiecznych kanałów komunikacji i zarządzanie parametrami bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie sesjami: Procedury obsługi związane z konfiguracją, modyfikacją i wydawaniem nośników EPS (Evolved Packet System).
 • Aktualizacja lokalizacji: Dostarczanie do sieci informacji o lokalizacji UE.

Wiadomości NAS:

Typy:

Wiadomości NAS w LTE można podzielić na różne typy w zależności od ich funkcji. Niektóre z kluczowych typów komunikatów NAS obejmują:

 • Wiadomości dołączania i odłączania: Używane podczas procedur dołączania i odłączania w celu ustanowienia lub zakończenia połączenia UE z siecią.
 • Wiadomości sterujące trybem bezpieczeństwa: Używane do negocjowania i ustalania parametrów bezpieczeństwa dla bezpiecznej komunikacji.
 • Wiadomości dotyczące zarządzania sesją: Ułatwiają konfigurację, modyfikację i udostępnianie nośników EPS do transmisji danych.
 • Wiadomości aktualizacji obszaru routingu: Używane do aktualizowania sieci o lokalizacji UE w obszarze routingu.
 • Wiadomości aktualizacji obszaru śledzenia: Poinformuj sieć o lokalizacji UE w obszarze śledzenia.

Treść wiadomości:

Treść komunikatów NAS różni się w zależności od konkretnej procedury lub aktywności sygnalizacyjnej. Na przykład:

 • Dołącz żądanie: Zawiera informacje takie jak tożsamość UE, możliwości i preferencje sieciowe.
 • Polecenie trybu bezpieczeństwa: Przenosi informacje związane z bezpieczeństwem w celu ustanowienia bezpiecznej komunikacji.
 • Żądanie konfiguracji nośnika: Zawiera parametry umożliwiające ustanowienie nośnika danych do transmisji danych użytkownika.

Przepływ sygnalizacji:

Komunikaty NAS są wymieniane pomiędzy UE a MME (jednostką zarządzania mobilnością) w ramach EPC. Przepływ sygnalizacji obejmuje inicjowanie procedur przez UE lub sieć, prowadzących do wymiany komunikatów NAS w celu ustanowienia lub modyfikacji połączenia.

Znaczenie komunikatów NAS:

Dostęp do sieci:

Wiadomości NAS odgrywają kluczową rolę w umożliwianiu UE dostępu do sieci LTE. Podczas procedury dołączania UE dostarcza informacji niezbędnych do ustanowienia połączenia.

Organ ochrony:

Komunikaty NAS związane z bezpieczeństwem przyczyniają się do ustanowienia bezpiecznych kanałów komunikacyjnych pomiędzy UE a siecią, zapewniając poufność i integralność transmisji danych.

Zarządzanie sesją:

Wiadomości NAS związane z zarządzaniem sesjami są niezbędne do konfiguracji i zarządzania nośnikami danych, umożliwiając wydajną transmisję danych pomiędzy UE a siecią.

Wniosek:

Podsumowując, komunikaty NAS w LTE są istotnym elementem protokołu komunikacyjnego, obsługującym procedury sygnalizacyjne, które ustanawiają, modyfikują i zwalniają połączenia pomiędzy sprzętem użytkownika a powstałym rdzeniem pakietu. Niezależnie od tego, czy chodzi o ułatwianie dostępu do sieci, zapewnianie bezpieczeństwa czy zarządzanie sesjami danych, wiadomości NAS odgrywają kluczową rolę w płynnym działaniu sieci LTE.

Recent Updates

Related Posts