Jaka jest różnica pomiędzy LTE a E-UTRAN?

LTE (Long-Term Evolution) i E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) to terminy kojarzone z bezprzewodowymi sieciami komunikacyjnymi 4G, przy czym E-UTRAN jest specyficznym komponentem architektury LTE. Przyjrzyjmy się szczegółom LTE i E-UTRAN, podkreślając ich różnice i rolę w kontekście zaawansowanych systemów komunikacji mobilnej.

LTE (długoterminowa ewolucja):

1. Definicja:

 • LTE (Long-Term Evolution): LTE to standard bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, reprezentujący czwartą generację (4G) sieci komórkowych. Został zaprojektowany, aby zapewnić wyższą szybkość transmisji danych, mniejsze opóźnienia i lepszą wydajność widmową w porównaniu do wcześniejszych generacji, takich jak 3G.

2. Zakres:

 • LTE (Long-Term Evolution): Obejmuje cały system komunikacji bezprzewodowej 4G, w tym zarówno radiową sieć dostępową (E-UTRAN), jak i sieć rdzeniową (EPC – Evolved Packet Core). LTE to kompleksowy standard definiujący ogólną architekturę i protokoły szybkiej transmisji danych.

3. Składniki:

 • LTE (Long-Term Evolution): Zawiera dwa główne komponenty:
  • E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network): Sieć dostępu radiowego, która obsługuje komunikację pomiędzy urządzeniami użytkownika (UE) a siecią.
  • EPC (Evolved Packet Core): Sieć szkieletowa odpowiedzialna za transfer danych z komutacją pakietów, zarządzanie mobilnością i inne podstawowe funkcje.

E-UTRAN (Rozwinięta uniwersalna sieć dostępu do radia naziemnego):

1. Definicja:

 • E-UTRAN (Rozwinięta uniwersalna naziemna sieć dostępu radiowego): E-UTRAN odnosi się konkretnie do radiowej sieci dostępowej w LTE. Obejmuje rozwinięty NodeB (eNB), który służy jako stacja bazowa, oraz interfejsy i protokoły używane do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami użytkownika.

2. Funkcjonalność:

 • E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network): E-UTRAN jest odpowiedzialny za zarządzanie interfejsem radiowym, kontrolowanie zasobów radiowych i ułatwianie komunikacji bezprzewodowej pomiędzy sprzętem użytkownika (UE) a siecią rdzeniową (EPC).

3. Składniki:

 • E-UTRAN (Rozwinięta Uniwersalna Sieć Dostępu Radiowego naziemnego): Obejmuje przede wszystkim rozwinięty węzeł NodeB (eNB), który służy jako stacja bazowa, oraz interfejsy łączące go z siecią rdzeniową. eNB obsługuje zadania takie jak modulacja/demodulacja, planowanie i przekazywanie.

Kluczowe różnice:

1. Zakres:

 • LTE (Long-Term Evolution): Obejmuje cały system komunikacji 4G, w tym zarówno dostęp radiowy (E-UTRAN), jak i sieć rdzeniową (EPC).
 • E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network): Koncentruje się szczególnie na elemencie sieci dostępu radiowego odpowiedzialnym za komunikację bezprzewodową.

2. Funkcjonalność:

 • LTE (Long-Term Evolution): Definiuje ogólną architekturę systemu, w tym zarówno dostęp radiowy, jak i komponenty sieci rdzeniowej.
 • E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network): W szczególności obsługuje funkcje dostępu radiowego, zarządzając komunikacją pomiędzy urządzeniami użytkownika a siecią.

3. Składniki:

 • LTE (długoterminowa ewolucja): Obejmuje zarówno E-UTRAN (dostęp radiowy), jak i EPC (sieć rdzeniową).
 • E-UTRAN (Rozwinięta uniwersalna naziemna sieć dostępu radiowego): Składa się głównie z rozwiniętego węzła NodeB (eNB) i powiązanych interfejsów.

Wniosek:

Podsumowując, LTE (Long-Term Evolution) to nadrzędny standard definiujący cały system komunikacji bezprzewodowej 4G, obejmujący zarówno dostęp radiowy (E-UTRAN), jak i sieć rdzeniową (EPC). Z drugiej strony E-UTRAN odnosi się konkretnie do komponentu radiowej sieci dostępowej w architekturze LTE, koncentrując się na rozwiniętym NodeB (eNB) i jego roli w ułatwianiu komunikacji bezprzewodowej. Zrozumienie tych terminów jest kluczowe dla zrozumienia struktury i funkcjonalności zaawansowanych sieci mobilnych.

Recent Updates

Related Posts