Jaka jest różnica między PSTN a siecią komórkową?

Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN) i sieci komórkowe to dwa różne systemy komunikacji, które służą różnym celom i wykorzystują różne technologie. Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom między PSTN a sieciami komórkowymi:

PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna):

1. Infrastruktura:

 • Infrastruktura przewodowa: PSTN opiera się na infrastrukturze przewodowej, wykorzystującej kable miedziane lub światłowodowe do łączenia linii telefonicznych i centrów przełączających.
 • Centralne przełączanie: Połączenia w sieci PSTN są zazwyczaj kierowane przez scentralizowane centrale.

2. Rodzaj połączenia:

 • Circuit-Switched: PSTN wykorzystuje przede wszystkim technologię przełączania obwodów, ustanawiając dedykowany obwód na czas połączenia.

3. Mobilność:

 • Ograniczona mobilność: PSTN jest przeznaczona dla stacjonarnej telefonii stacjonarnej, pozbawionej funkcji mobilności charakterystycznych dla sieci komórkowych.

4. Zasięg:

 • Zasięg geograficzny: Zasięg PSTN jest zwykle ograniczony do określonych regionów geograficznych, a ekspansja może wiązać się z rozległym rozwojem infrastruktury.

5. Technologia:

 • Technologia analogowa i cyfrowa: PSTN w przeszłości korzystała z technologii analogowej, ale współczesne wdrożenia często obejmują technologie cyfrowe, takie jak ISDN (Integrated Services Digital Network).

Sieci komórkowe:

1. Infrastruktura:

 • Infrastruktura bezprzewodowa: Sieci komórkowe są bezprzewodowe, a wieże komórkowe i stacje bazowe zapewniają zasięg na określonych obszarach geograficznych.
 • Zdecentralizowane przełączanie: Połączenia w sieciach komórkowych mogą być kierowane przez wiele stacji bazowych i centrów przełączających, co pozwala na zdecentralizowane zarządzanie połączeniami.

2. Rodzaj połączenia:

 • Obwodów z komutacją i pakietów: Sieci komórkowe obsługują zarówno technologie z komutacją obwodów (dla połączeń głosowych), jak iz komutacją pakietów (dla usług transmisji danych).

3. Mobilność:

 • Wysoka mobilność: Sieci komórkowe zostały zaprojektowane z myślą o dużej mobilności, umożliwiając użytkownikom wykonywanie połączeń i dostęp do usług transmisji danych, będąc w ruchu.

4. Zasięg:

 • Szeroki zasięg geograficzny: Sieci komórkowe zapewniają szeroki zasięg, obejmujący obszary miejskie, podmiejskie i wiejskie. Rozszerzanie zasięgu jest bardziej elastyczne ze względu na bezprzewodowy charakter infrastruktury.

5. Technologia:

 • Technologia cyfrowa: Sieci komórkowe korzystają głównie z technologii cyfrowych, a generacje takie jak 2G, 3G, 4G i 5G reprezentują postęp w standardach komunikacji mobilnej.

Wspólne aspekty:

1. Głos i dane:

 • Zarówno PSTN, jak i sieci komórkowe obsługują komunikację głosową, ale sieci komórkowe zapewniają również usługi transmisji danych, umożliwiając dostęp do Internetu, przesyłanie wiadomości i inne aplikacje cyfrowe.

2. Korelacja:

 • Istnieją punkty styku sieci PSTN z sieciami komórkowymi, umożliwiające wykonywanie połączeń pomiędzy telefonami stacjonarnymi i komórkowymi.

3. Ewolucja:

 • Obie technologie ewoluowały z biegiem czasu, wraz z przejściem sieci PSTN z analogowej na cyfrową, a sieci komórkowe rozwijały się przez kolejne generacje technologii (2G, 3G, 4G, 5G).

Streszczenie:

Podsumowując, PSTN to sieć przewodowa przeznaczona przede wszystkim do stacjonarnej telefonii stacjonarnej, podczas gdy sieci komórkowe to bezprzewodowe systemy komunikacji mobilnej obsługujące usługi głosu i danych na dużym obszarze geograficznym. Kluczowe różnice polegają na infrastrukturze, funkcjach mobilności i wdrożeniach technologii.

Recent Updates

Related Posts