Jaka jest różnica między MIMO a różnorodnością transmisji?

MIMO (wiele wejść, wiele wyjść) i różnorodność transmisji to techniki stosowane w systemach komunikacji bezprzewodowej w celu poprawy wydajności i niezawodności łączy radiowych, ale do osiągnięcia swoich celów wykorzystują różne strategie. Zagłębmy się w szczegóły MIMO i różnorodności transmisji, podkreślając ich kluczowe różnice.

MIMO (wiele wejść, wiele wyjść):

1. Podstawowa zasada:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): MIMO wymaga użycia wielu anten zarówno w nadajniku, jak i odbiorniku, w celu poprawy wydajności komunikacji. Wykorzystując różnorodność przestrzenną, MIMO umożliwia jednoczesną transmisję wielu strumieni danych, zwiększając szybkość transmisji danych i poprawiając niezawodność łącza.

2. Realizacja:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Wdrożone poprzez użycie wielu anten na obu końcach łącza komunikacyjnego. System dynamicznie dostosowuje parametry transmisji, aby wykorzystać multipleksację przestrzenną, wzmocnienie różnorodności i łagodzenie zakłóceń.

3. Centrum:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Koncentruje się przede wszystkim na ulepszaniu łączy komunikacyjnych poprzez wykorzystanie wielu anten w celu zapewnienia różnorodności przestrzennej i multipleksowania. Ma na celu zwiększenie ogólnej wydajności i niezawodności.

4. Aplikacje:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Szeroko stosowane w różnych standardach komunikacji bezprzewodowej, w tym Wi-Fi, LTE i 5G. MIMO skutecznie radzi sobie z zanikiem wielościeżkowym i poprawia ogólną wydajność łączy bezprzewodowych.

Przekazuj różnorodność:

1. Podstawowa zasada:

 • Różnorodność transmisji: Różnorodność transmisji to technika stosowana w celu poprawy niezawodności łącza poprzez przesyłanie wielu kopii tego samego sygnału przez różne anteny. Celem jest zapewnienie różnorodności ścieżki transmisji, dzięki czemu łącze będzie bardziej odporne na blaknięcie i zakłócenia.

2. Realizacja:

 • Różnorodność transmisji: Wdrożona poprzez użycie wielu anten w nadajniku, ale jednej anteny w odbiorniku. Ten sam sygnał jest przesyłany przez różne anteny z pewnym opóźnieniem lub przesunięciem fazowym, aby zapewnić różnorodność ścieżek sygnału.

3. Centrum:

 • Różnorodność transmisji: Koncentruje się na poprawie niezawodności łącza poprzez łagodzenie skutków zaniku i zakłóceń. Niekoniecznie zwiększa to szybkość transmisji danych, ale ma na celu zwiększenie niezawodności łącza komunikacyjnego.

4. Aplikacje:

 • Różnorodność transmisji: Powszechnie stosowana w scenariuszach, w których niezawodność łącza ma kluczowe znaczenie, np. w sieciach komórkowych, gdzie utrzymanie stabilnego połączenia jest niezbędne dla usług głosowych i danych.

Kluczowe różnice:

1. Konfiguracja anteny:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Wymaga użycia wielu anten zarówno w nadajniku, jak i odbiorniku.
 • Różnorodność transmisji: Wymaga użycia wielu anten w nadajniku, ale zazwyczaj tylko jednej anteny w odbiorniku.

2. Cel:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Ma na celu zwiększenie ogólnej wydajności i niezawodności poprzez wykorzystanie różnorodności przestrzennej i multipleksowania.
 • Różnorodność transmisji: Ma na celu poprawę niezawodności łącza poprzez zapewnienie różnorodności ścieżki transmisji, dzięki czemu łącze jest bardziej odporne na zanik i zakłócenia.

3. Multipleksowanie przestrzenne:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Wykorzystuje multipleksowanie przestrzenne do jednoczesnej transmisji wielu strumieni danych.
 • Różnorodność transmisji: Nie obejmuje multipleksowania przestrzennego; zamiast tego przesyłanych jest wiele kopii tego samego sygnału w celu zapewnienia różnorodności.

4. Aplikacje Nacisk:

 • MIMO (wiele wejść, wiele wyjść): Nadaje się do scenariuszy, w których niezbędna jest zwiększona szybkość transmisji danych i pojemność.
 • Różnorodność transmisji: Szczególnie korzystna w scenariuszach, w których utrzymanie niezawodnego łącza ma kluczowe znaczenie, np. w sieciach komórkowych.

Wniosek:

Podsumowując, MIMO i różnorodność transmisji to techniki zaprojektowane w celu ulepszenia łączy komunikacji bezprzewodowej, ale mają różne podejścia i cele. MIMO wykorzystuje wiele anten na obu końcach, aby wykorzystać różnorodność przestrzenną i zwiększyć ogólną przepustowość, podczas gdy różnorodność transmisji skupia się na poprawie niezawodności łącza poprzez przesyłanie wielu kopii tego samego sygnału przez różne anteny. Wybór pomiędzy MIMO a różnorodnością transmisji zależy od konkretnych wymagań i celów systemu komunikacji bezprzewodowej.

Recent Updates

Related Posts