Dlaczego RSRQ jest słabe?

Słaba wartość RSRQ (Reference Signal Otrzymana Jakość) w sieciach LTE (Long-Term Evolution) wskazuje na nieoptymalne warunki odbioru sygnału, co może mieć wpływ na ogólną wydajność i jakość sieci. Na niski współczynnik RSRQ wpływa kilka czynników, a zrozumienie tych problemów jest dla operatorów sieci kluczowe w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów, które mogą mieć wpływ na wygodę użytkownika. Przyjrzyjmy się szczegółowo, dlaczego RSRQ może być słabe i jakie są tego konsekwencje:

1. Wysokie poziomy zakłóceń:

Wpływ zakłóceń na RSRQ:

 • Wysoki poziom zakłóceń, takich jak zakłócenia współkanałowe lub sąsiednie kanały, mogą niekorzystnie wpływać na jakość odbieranych sygnałów. Podwyższone poziomy zakłóceń przyczyniają się do słabego RSRQ poprzez pogorszenie jakości sygnału pomimo dużej siły sygnału (RSRP).

Konsekwencje dla jakości sygnału:

 • Słaba wartość RSRQ spowodowana zakłóceniami może prowadzić do zwiększonej liczby błędów bitowych, zmniejszonej przepustowości danych i potencjalnych zakłóceń w komunikacji. Może to mieć wpływ na ogólne wrażenia użytkownika, szczególnie w przypadku aplikacji intensywnie korzystających z danych.

2. Problemy ze stosunkiem sygnału do szumu (SNR):

Niski SNR i RSRQ:

 • Zły stosunek sygnału do szumu (SNR) może przyczynić się do słabego RSRQ. Gdy siła sygnału nie jest znacznie wyższa niż poziom szumu, jakość odbieranego sygnału ulega pogorszeniu, co wpływa na pomiary RSRQ.

Wpływ na transmisję danych:

 • Niski SNR może skutkować większym prawdopodobieństwem błędów transmisji i retransmisji, co prowadzi do zmniejszenia niezawodności przesyłania danych. Ma to konsekwencje dla usług wymagających małych opóźnień i stałych szybkości transmisji danych.

3. Efekty krawędzi i cieniowania komórek:

Wyzwania na krawędzi komórki:

 • Użytkownicy znajdujący się na krawędzi komórki mogą doświadczyć niższych wartości RSRQ ze względu na zwiększoną utratę ścieżki i potencjalne efekty zanikania. Może to skutkować słabym RSRQ, wskazując, że jakość sygnału jest gorsza na obrzeżach komórki.

Cienie i przeszkody:

 • Przeszkody fizyczne i cienie powodowane przez budynki lub teren mogą przyczyniać się do tłumienia i wahań sygnału. Na obszarach o trudnych warunkach propagacji może to mieć niekorzystny wpływ na RSRQ, co prowadzi do złej oceny jakości sygnału.

4. Niepowodzenie przekazania:

Wyzwania związane z decyzją o przekazaniu:

 • Zły RSRQ może mieć wpływ na skuteczność decyzji o przekazaniu, szczególnie w scenariuszach, w których komórka docelowa ma lepszy RSRQ, ale podlega zakłóceniom. Może to prowadzić do nieoptymalnych decyzji o przekazaniu, powodując zakłócenia usług.

Pogorszona wydajność mobilności:

 • Użytkownicy doświadczający słabego RSRQ mogą napotkać wyzwania podczas wydarzeń związanych z mobilnością, takich jak przełączenia między komórkami. Nieodpowiednie wartości RSRQ mogą skutkować opóźnionymi lub niewłaściwymi decyzjami o przekazaniu, wpływając na płynną mobilność użytkowników.

5. Przeciążenie sieci:

Wysokie obciążenie komórek:

 • Wysokie zatory i duże obciążenie określonych komórek mogą przyczynić się do słabego RSRQ. Na gęsto zaludnionych obszarach lub w godzinach szczytu zwiększone zapotrzebowanie na zasoby może prowadzić do pogorszenia jakości sygnału dla użytkowników w dotkniętych komórkach.

Degradacja QoS:

 • Słaba wartość RSRQ spowodowana przeciążeniem sieci może skutkować obniżoną jakością usług (QoS) dla użytkowników, objawiającą się zerwaniem połączeń, zmniejszoną szybkością transmisji danych lub zwiększonym opóźnieniem. Ma to negatywny wpływ na doświadczenie i satysfakcję użytkownika.

6. Wpływ na QoS i doświadczenie użytkownika:

Dotyczy parametrów QoS:

 • Słaba wartość RSRQ bezpośrednio wpływa na parametry QoS, wpływając na kluczowe aspekty, takie jak niezawodność, opóźnienia i szybkości transmisji danych. Obniżona jakość sygnału może prowadzić do pogorszenia komfortu korzystania z różnych usług, w tym połączeń głosowych, przesyłania strumieniowego wideo i aplikacji do transmisji danych.

Postrzeganie użytkownika:

 • Użytkownicy na obszarach o słabym RSRQ mogą postrzegać sieć jako zawodną, ​​co prowadzi do niezadowolenia i potencjalnej rezygnacji. Utrzymanie wysokiego poziomu RSRQ ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pozytywnego postrzegania i lojalności użytkowników.

Wniosek:

Podsumowując, słaby współczynnik RSRQ w sieciach LTE może wynikać z wysokiego poziomu zakłóceń, problemów z SNR, efektów brzegowych komórki, niepowodzeń przekazywania, przeciążenia sieci i jego wpływu na jakość usług i wygodę użytkownika. Rozwiązanie tych problemów wymaga skutecznych strategii optymalizacji sieci, środków łagodzących zakłócenia i ciągłego monitorowania w celu utrzymania optymalnej jakości sygnału oraz zapewnienia użytkownikom płynnej i niezawodnej komunikacji.

Recent Updates

Related Posts