Czym jest Gran w telekomunikacji?

W telekomunikacji „GRAN” powszechnie odnosi się do „ogólnej sieci dostępu radiowego”. Generic Radio Access Network to koncepcja zakładająca rozdzielenie funkcji radiowej sieci dostępowej na ustandaryzowane i interoperacyjne elementy. Podejście to stanowi część szerszego ruchu w kierunku architektur Open RAN (O-RAN), którego celem jest promowanie elastyczności, interoperacyjności i innowacyjności we wdrożeniach radiowych sieci dostępowych.

Kluczowe aspekty GRAN (ogólna sieć dostępu radiowego):

 1. Dekompozycja funkcji RAN:
  • GRAN obejmuje dekompozycję lub dezagregację tradycyjnych funkcji sieci dostępu radiowego (RAN) na modułowe i znormalizowane komponenty. Pozwala to na większą elastyczność i wymienność tych komponentów.
 2. Interoperacyjność:
  • Jednym z kluczowych celów GRAN jest promowanie interoperacyjności pomiędzy sprzętem i rozwiązaniami różnych dostawców. Korzystając ze standardowych interfejsów i protokołów, operatorzy sieci mogą mieszać i dopasowywać komponenty różnych dostawców w swoich sieciach dostępu radiowego.
 3. Neutralność dostawcy:
  • GRAN wspiera neutralność dostawców, umożliwiając operatorom sieci wybór sprzętu i rozwiązań od różnych dostawców bez konieczności wiązania się z zastrzeżonym ekosystemem jednego dostawcy. Sprzyja to bardziej konkurencyjnemu i zróżnicowanemu krajobrazowi dostawców.
 4. Otwarte interfejsy:
  • GRAN opiera się na otwartych interfejsach pomiędzy różnymi komponentami RAN. Te otwarte interfejsy są zgodne ze standardowymi specyfikacjami, umożliwiając bezproblemową komunikację i integrację pomiędzy komponentami różnych dostawców.
 5. Elastyczność we wdrażaniu:
  • Dzięki GRAN operatorzy sieci mają swobodę wdrażania komponentów RAN w oparciu o swoje specyficzne wymagania i preferencje. Ta elastyczność rozciąga się na wybór jednostek pasma podstawowego, zdalnych jednostek radiowych i innych elementów w ramach radiowej sieci dostępowej.
 6. Sojusz O-RAN:
  • O-RAN Alliance to konsorcjum operatorów i dostawców telekomunikacyjnych współpracujących w celu zdefiniowania otwartych standardów i interfejsów dla radiowej sieci dostępowej. GRAN jest zgodny z zasadami i specyfikacjami określonymi przez sojusz O-RAN.
 7. Wirtualizacja i architektury natywne w chmurze:
  • GRAN obejmuje architekturę wirtualizacyjną i natywną w chmurze, umożliwiając wdrażanie funkcji RAN jako jednostek opartych na oprogramowaniu, które mogą działać na sprzęcie ogólnego przeznaczenia. To przejście od rozwiązań sprzętowych do wdrożeń opartych na oprogramowaniu przyczynia się do elastyczności i skalowalności.
 8. Wydajność i innowacyjność:
  • Koncepcja GRAN ma na celu poprawę efektywności wdrożeń sieci RAN i stymulowanie innowacji poprzez wspieranie bardziej zróżnicowanego ekosystemu dostawców. Może to prowadzić do opracowania nowych i innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają konkretnym przypadkom użycia i wymaganiom.
 9. Redukcja kosztów:
  • Dzięki promowaniu konkurencji i interoperacyjności GRAN może przyczynić się do obniżenia kosztów wdrożeń sieci RAN. Operatorzy sieci mogą wybierać opłacalne rozwiązania i unikać zamykania się w zastrzeżonych technologiach, które mogą ograniczać ich możliwości.
 10. 5G i więcej:
  • GRAN jest szczególnie istotny w kontekście 5G i przyszłych generacji sieci komórkowych. Zwiększona złożoność i różnorodne wymagania sieci 5G sprawiają, że elastyczność i interoperacyjność zapewniana przez GRAN stają się coraz ważniejsze.

Podsumowując, GRAN, czyli Generic Radio Access Network, reprezentuje podejście do architektury sieci dostępu radiowego, które kładzie nacisk na rozkład funkcji RAN, interoperacyjność, neutralność dostawcy i wykorzystanie otwartych interfejsów. Jest to zgodne z zasadami propagowanymi przez sojusz O-RAN i przyczynia się do ewolucji bardziej elastycznych, wydajnych i innowacyjnych sieci dostępu radiowego.

Recent Updates

Related Posts