Czym jest C-RAN w telekomunikacji?

W telekomunikacji C-RAN oznacza „sieć dostępu radiowego w chmurze”. C-RAN to architektura mobilnych sieci komunikacyjnych, która centralizuje przetwarzanie funkcji pasma podstawowego w scentralizowanym, opartym na chmurze centrum danych. Architektura ta wpisuje się w szerszy trend zmierzający do wirtualizacji i centralizacji sieci w celu poprawy wydajności, elastyczności i skalowalności sieci.

Kluczowe cechy i komponenty C-RAN:

 1. Scentralizowane przetwarzanie pasma podstawowego:
  • W C-RAN funkcje przetwarzania pasma podstawowego, które obejmują zadania takie jak modulacja, demodulacja i przetwarzanie sygnału, są przenoszone z indywidualnych stacji bazowych (zdalnych głowic radiowych) do scentralizowanego centrum danych.
 2. Zdalne głowice radiowe (RRH):
  • Zamiast tradycyjnych stacji bazowych ze zintegrowanym przetwarzaniem pasma podstawowego, C-RAN wykorzystuje zdalne głowice radiowe. RRH są odpowiedzialne za konwersję sygnałów radiowych na sygnały optyczne w celu transmisji do scentralizowanego centrum danych.
 3. Sieć Fronthaul:
  • Połączenie między RRH a scentralizowanym centrum danych jest znane jako sieć fronthaul. Przesyła cyfrowe i skompresowane sygnały radiowe pomiędzy zdalnymi głowicami radiowymi a centralną jednostką przetwarzającą.
 4. Scentralizowana jednostka pasma podstawowego (BBU):
  • Scentralizowane centrum danych mieści jednostkę pasma podstawowego (BBU), w której realizowane są funkcje przetwarzania pasma podstawowego. Pojedynczy BBU może obsługiwać wiele RRH, umożliwiając łączenie zasobów i wydajne przetwarzanie.
 5. Łączenie jednostek pasma podstawowego:
  • C-RAN pozwala na łączenie BBU, co oznacza, że ​​wiele RRH może być obsługiwanych przez współdzieloną i scentralizowaną jednostkę przetwarzającą. To łączenie zwiększa wykorzystanie zasobów i umożliwia dynamiczną alokację w oparciu o zapotrzebowanie sieci.
 6. Wirtualizacja sieci:
  • C-RAN obejmuje koncepcję wirtualizacji sieci, umożliwiając implementację funkcji sieciowych w postaci oprogramowania na sprzęcie ogólnego przeznaczenia. Zwiększa to elastyczność, skalowalność i opłacalność.
 7. Scentralizowana inteligencja sieciowa:
  • Scentralizowane przetwarzanie w C-RAN umożliwia lepszą koordynację i optymalizację zasobów w całej sieci. Scentralizowana inteligencja może poprawić ogólną wydajność i efektywność sieci.
 8. Zarządzanie koordynacją i zakłóceniami:
  • C-RAN ułatwia scentralizowaną koordynację i zarządzanie zakłóceniami, poprawiając ogólną jakość usług i wykorzystanie widma. Umożliwia bardziej wyrafinowane strategie łagodzenia zakłóceń.
 9. Wydajność i oszczędności:
  • C-RAN został zaprojektowany, aby zapewnić oszczędności poprzez współdzielenie zasobów, scentralizowane przetwarzanie i efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi. Zapewnia także możliwości oszczędzania energii.
 10. Sieci 5G:
   Architektura
  • C-RAN jest szczególnie istotna w kontekście sieci 5G, gdzie wymagania dotyczące elastyczności sieci, małych opóźnień i dużych szybkości transmisji danych są znaczące. Scentralizowany i zwirtualizowany charakter C-RAN dobrze odpowiada wymaganiom zaawansowanych wdrożeń 5G.

Podsumowując, C-RAN (Cloud Radio Access Network) to podejście architektoniczne w telekomunikacji, które centralizuje funkcje przetwarzania pasma podstawowego w centrum danych opartym na chmurze. Architektura ta ma na celu zwiększenie wydajności, elastyczności i skalowalności sieci poprzez odejście od tradycyjnego rozproszonego przetwarzania pasma podstawowego w poszczególnych stacjach bazowych.

Recent Updates

Related Posts