Co to jest vRAN w 5G?

W kontekście komunikacji bezprzewodowej 5G (piątej generacji) vRAN, czyli zwirtualizowana sieć dostępu radiowego, reprezentuje innowacyjne podejście architektoniczne do wdrażania i zarządzania funkcjami sieci dostępu radiowego. vRAN wprowadza technologie wirtualizacji do radiowej sieci dostępowej, pozwalając na większą elastyczność, skalowalność i wydajność. Przyjrzyjmy się szczegółowo vRAN:

 1. Wprowadzenie do vRAN:
  • Definicja: Zwirtualizowana sieć dostępu radiowego (vRAN) to ewolucja tradycyjnej architektury sieci dostępu radiowego (RAN), w której kluczowe funkcje tradycyjnie wdrażane na dedykowanym sprzęcie są wirtualizowane i wykonywane w oprogramowaniu. Obejmuje to wirtualizację przetwarzania pasma podstawowego i inne funkcje dostępu radiowego.
  • Kluczowe komponenty: Podstawowe komponenty vRAN obejmują scentralizowaną jednostkę przetwarzającą znaną jako jednostka centralna (CU) i rozproszone jednostki przetwarzające znane jako jednostki rozproszone (DU). Jednostki te wspólnie obsługują zadania przetwarzania wykonywane tradycyjnie przez dedykowany sprzęt w konwencjonalnej sieci RAN.
 2. Architektura vRAN w 5G:
  • Jednostka centralna (CU):
   • Funkcjonalność: Jednostka CU w vRAN odpowiada za scentralizowane zadania przetwarzania, w tym koordynację i kontrolę zasobów radiowych. Wykonuje takie funkcje, jak planowanie, równoważenie obciążenia i zarządzanie mobilnością.
   • Wirtualizacja: CU jest zaimplementowana jako oprogramowanie, a jej funkcje są zwirtualizowane. Pozwala to na oddzielenie funkcjonalności płaszczyzny sterowania i płaszczyzny użytkownika, przyczyniając się do zwiększenia elastyczności i skalowalności.
  • Jednostka rozproszona (DU):
   • Funkcjonalność: DU w vRAN są rozproszeni po całym obszarze zasięgu i realizują zadania związane z transmisją i odbiorem radiowym. Obejmuje to przetwarzanie pasma podstawowego, modulację/demodulację i inne funkcje przetwarzania sygnału.
   • Wirtualizacja: Podobnie jak CU, DU są implementowane jako oprogramowanie, umożliwiające wirtualizację funkcji przetwarzania pasma podstawowego. Wirtualizacja ta pozwala na dynamiczną alokację zasobów w oparciu o zapotrzebowanie.
  • Zdalna głowica radiowa (RRH):
   • Warstwa fizyczna: RRH reprezentuje warstwę fizyczną architektury vRAN. Obejmuje anteny i komponenty częstotliwości radiowej (RF) do przesyłania i odbierania sygnałów radiowych. RRH są rozmieszczone geograficznie, co zwiększa zasięg i pojemność.
   • Oddzielenie funkcji: W vRAN RRH jest odpowiedzialny za funkcje warstwy fizycznej, a funkcje przetwarzania pasma podstawowego są oddzielane i wykonywane w zwirtualizowanych jednostkach CU i DU.
  • Sieci czołowe i dosyłowe:
   • Fronthaul Connectivity: Fronthaul odnosi się do sieci łączącej CU i DU z RRH. Umożliwia wymianę informacji o sterowaniu i płaszczyźnie użytkownika pomiędzy scentralizowanymi i rozproszonymi jednostkami przetwarzającymi.
   • Łączność

   • Backhaul: Backhaul łączy vRAN z siecią szkieletową i innymi elementami sieci. Zapewnia transport danych pomiędzy siecią RAN a siecią szkieletową w celu dalszego przetwarzania.
 3. Zalety vRAN w 5G:
  • Elastyczność i skalowalność:
   • Dynamiczna alokacja zasobów: vRAN umożliwia dynamiczną alokację zasobów w oparciu o zapotrzebowanie na ruch, optymalizując wykorzystanie zasobów obliczeniowych zarówno dla funkcji kontrolnych, jak i płaszczyzny użytkownika.
   • Skalowalność: Wirtualizacja umożliwia skalowanie jednostek przetwarzających w odpowiedzi na zmieniające się wymagania sieci. Operatorzy mogą w razie potrzeby zwiększać lub zmniejszać zasoby, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.
  • Efektywność kosztowa:
   • Konsolidacja sprzętu: vRAN zmniejsza zależność od dedykowanego sprzętu poprzez wirtualizację funkcji. Konsolidacja ta może prowadzić do oszczędności w zakresie zakupu, wdrażania i konserwacji sprzętu.
   • Efektywność energetyczna: Zwirtualizowany charakter vRAN pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych, przyczyniając się do oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi architekturami RAN.
  • Optymalizacja sieci:
   • Scentralizowana kontrola: Scentralizowana kontrola zapewniana przez CU pozwala na bardziej efektywną koordynację zasobów radiowych, co prowadzi do poprawy wydajności sieci i jakości usług.
   • Równoważenie obciążenia: vRAN ułatwia inteligentne równoważenie obciążenia, zapewniając efektywną dystrybucję zasobów w sieci, aby zapobiec zatorom i zoptymalizować wygodę użytkownika.
  • Wsparcie dla dzielenia sieci:
   • Sieci niestandardowe: vRAN doskonale nadaje się do obsługi dzielenia sieci, funkcji w 5G, która umożliwia tworzenie niestandardowych sieci wirtualnych w celu obsługi określonych usług i aplikacji o różnych wymaganiach.
  • Otwarte interfejsy i interoperacyjność:
   • Open Standards: vRAN promuje wykorzystanie otwartych interfejsów i standaryzację, umożliwiając interoperacyjność pomiędzy sprzętem różnych dostawców. Zmniejsza to uzależnienie od dostawców i zachęca do powstania bardziej zróżnicowanego i konkurencyjnego ekosystemu.
  • Wsparcie 5G NR:
   • Dostosowanie do standardów 5G: vRAN zaprojektowano tak, aby był zgodny ze standardami i wymaganiami 5G NR. Zapewnia, że ​​zwirtualizowana architektura może obsługiwać zaawansowane możliwości i funkcje wprowadzone przez technologię 5G.
 4. Wyzwania i rozważania:
  • Rozważania dotyczące opóźnień: Chociaż vRAN oferuje wiele korzyści, względy związane z opóźnieniami są kluczowe, szczególnie w przypadku aplikacji wymagających wyjątkowo niezawodnej komunikacji o niskim opóźnieniu (URLLC). Zapewnienie przetwarzania o niskim opóźnieniu w środowisku zwirtualizowanym stanowi wyzwanie.
  • Środki bezpieczeństwa: Podobnie jak w przypadku każdej architektury zwirtualizowanej, zapewnienie solidnych środków bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. Ochrona funkcji wirtualnych oraz utrzymanie integralności i poufności informacji o kontroli i płaszczyźnie użytkownika to istotne kwestie.
  • Złożoność integracji: Integracja vRAN z istniejącą infrastrukturą sieciową i przejście z tradycyjnych architektur RAN może stwarzać wyzwania. Operatorzy muszą dokładnie zaplanować i przeprowadzić migrację do vRAN, aby zminimalizować zakłócenia.
  • Wysiłki standaryzacyjne: Ciągłe wysiłki normalizacyjne są niezbędne, aby zapewnić interoperacyjność implementacji vRAN od różnych dostawców i zgodność ze wspólnymi specyfikacjami. Standaryzacja przyczynia się do bardziej spójnego i niezawodnego ekosystemu 5G.
  • Wymagania dotyczące synchronizacji: Osiągnięcie synchronizacji w środowisku zwirtualizowanym, szczególnie w przypadku funkcji rozproszonych w różnych lokalizacjach, wymaga szczególnej uwagi. Synchronizacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności sygnałów radiowych i wydajności sieci.
  • Optymalizacja wydajności: Optymalizacja wydajności komponentów vRAN, zwłaszcza w środowiskach miejskich o dużej gęstości lub obszarach o trudnych warunkach propagacji, wymaga ciągłych wysiłków i postępu technologicznego.

Podsumowując, vRAN w 5G stanowi znaczącą zmianę w architekturze radiowych sieci dostępowych, wykorzystując technologie wirtualizacji w celu zwiększenia elastyczności, skalowalności i wydajności. Zwirtualizowana jednostka centralna (CU) i jednostki rozproszone (DU) umożliwiają dynamiczną alokację zasobów, efektywność kosztową i obsługę różnorodnych przypadków użycia. Chociaż istnieją wyzwania, ciągły postęp i wysiłki normalizacyjne przyczyniają się do ciągłej ewolucji vRAN jako integralnego elementu sieci 5G.

Recent Updates

Related Posts