Co to jest sieć pakietowa w LTE?

Zrozumienie sieci pakietowej (PDN) w LTE

Sieć pakietów danych (PDN) w ewolucji długoterminowej (LTE) odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu przesyłania danych pomiędzy sprzętem użytkownika (UE) a sieciami zewnętrznymi, takimi jak Internet lub prywatne sieci korporacyjne. Zagłębmy się w szczegóły PDN i jego znaczenie w architekturze LTE.

1. Wprowadzenie do sieci danych pakietowych:

1.1. Definicja:

Sieć danych pakietowych (PDN) w LTE odnosi się do sieci wykorzystującej technologię komutacji pakietów do przesyłania danych między urządzeniem użytkownika (UE) a sieciami zewnętrznymi. Może obejmować różne typy sieci, takie jak Internet, intranet przedsiębiorstwa lub inne sieci danych.

1.2. Paradygmat transmisji danych:

W przeciwieństwie do sieci z komutacją obwodów, w których przez cały czas trwania komunikacji ustalana jest dedykowana ścieżka, sieci PDN wykorzystują przełączanie pakietów. Oznacza to, że dane są dzielone na pakiety, które są następnie indywidualnie kierowane i ponownie składane w miejscu docelowym. Ten paradygmat dobrze pasuje do dynamicznego i gwałtownego charakteru usług transmisji danych.

2. Składniki sieci pakietowej w LTE:

2.1. UE (sprzęt użytkownika):

UE, którym może być smartfon, tablet lub inne podłączone urządzenie, inicjuje transmisję danych poprzez wysyłanie i odbieranie pakietów. UE jest wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie do współpracy z siecią LTE.

2.2. eNodeB (rozwinięty węzełB):

eNodeB to stacja bazowa LTE, która komunikuje się z UE. Zajmuje się takimi zadaniami, jak zarządzanie zasobami radiowymi, planowanie i ustanawianie interfejsu radiowego. eNodeB jest odpowiedzialny za zarządzanie łączem radiowym pomiędzy UE a Evolved Packet Core (EPC).

2.3. Ewoluowany rdzeń pakietu (EPC):

EPC jest siecią rdzeniową LTE i składa się z kilku kluczowych elementów:

  • Podmiot zarządzający mobilnością (MME): Obsługuje sygnalizację związaną z mobilnością, taką jak uwierzytelnianie UE, aktualizacje obszarów śledzenia i przekazania.
  • Serving Gateway (SGW): Kieruje i przekazuje pakiety danych użytkownika, zarządza funkcjami związanymi z mobilnością w sieci LTE.
  • Brama sieci danych pakietowych (PGW): Służy jako interfejs pomiędzy siecią LTE a zewnętrznymi sieciami PDN, takimi jak Internet. Przydziela adresy IP i zarządza ruchem danych użytkowników.

3. Połączenie PDN i transfer danych:

3.1. Ustanowienie połączenia PDN:

  1. Procedura dołączania: Kiedy UE jest włączone lub przenosi się do nowej lokalizacji, inicjuje procedurę dołączania, łącząc się z siecią LTE.
  2. Żądanie połączenia PDN: Po podłączeniu UE może zażądać ustanowienia połączenia z określoną siecią PDN, taką jak Internet.
  3. Uwierzytelnianie i autoryzacja: Sieć wykonuje procedury uwierzytelniania i autoryzacji, aby zapewnić, że UE ma prawo dostępu do żądanego PDN.

3.2. Transfer danych:

  1. Żądanie transmisji danych: Kiedy UE musi wysłać lub odebrać dane, wysyła żądanie do sieci.
  2. Routing przez EPC: Dane są kierowane przez EPC, przy czym SGW i PGW zarządzają przepływem pakietów pomiędzy UE a zewnętrznym PDN.
  3. Komunikacja w sieci zewnętrznej: PGW służy jako interfejs do zewnętrznych sieci PDN, zapewniając prawidłowy routing danych do miejsca przeznaczenia.

4. Jakość usług (QoS) w PDN:

4.1. Parametry QoS:

Połączenia PDN w LTE charakteryzują się określonymi parametrami Quality of Service (QoS). Parametry te obejmują szybkość transmisji danych, opóźnienie i niezawodność, zapewniając, że różne usługi otrzymają wymagany poziom wydajności.

4.2. Obsługa QoS:

EPC, w szczególności SGW i PGW, odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu polityki QoS. Zarządzają alokacją zasobów, ustalają priorytety ruchu i zapewniają, że sieć spełnia określone kryteria QoS.

5. Roaming i PDN:

LTE umożliwia roaming, umożliwiając UE dostęp do PDN nawet wtedy, gdy znajduje się poza siecią macierzystą. Sieć domowa komunikuje się z siecią odwiedzaną, aby zapewnić bezproblemową łączność PDN, gdy UE znajduje się w roamingu.

6. Względy bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo połączeń PDN obejmuje uwierzytelnianie, szyfrowanie i ochronę integralności. UE i sieć wykonują procedury uwierzytelniania, aby zapewnić legalność połączenia, a ruch danych jest szyfrowany w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

7. Wniosek:

Podsumowując, Sieć Packet Data Network (PDN) w LTE jest podstawowym elementem umożliwiającym łączność danych pomiędzy Sprzętem Użytkownika (UE) a sieciami zewnętrznymi. Wiąże się to z ustanowieniem połączeń, transferem danych, względami jakości usług oraz środkami bezpieczeństwa zapewniającymi sprawną i bezpieczną transmisję danych w sieciach LTE.

Recent Updates

Related Posts