Co to jest przekazanie używane w CDMA?

W sieciach komórkowych CDMA (Code Division Multiple Access) „przekazanie”, znane również jako „przekazanie”, to kluczowy proces zachodzący, gdy urządzenie mobilne przechodzi z jednej komórki (stacji bazowej) do drugiej, utrzymując trwającą sesję komunikacyjną . Podstawowym celem przekazywania połączeń w CDMA jest zapewnienie płynnej i nieprzerwanej łączności podczas przemieszczania się urządzenia mobilnego w różnych obszarach zasięgu sieci komórkowej. Przyjrzyjmy się szczegółom przekazywania w CDMA:

1. Typy przekazania:

 • Miękkie przekazanie:
  • W przypadku przełączania miękkiego urządzenie mobilne komunikuje się jednocześnie z wieloma stacjami bazowymi podczas przejścia.
  • Sygnały z bieżącej i docelowej stacji bazowej są łączone w urządzeniu mobilnym, co pozwala na płynne przekazywanie połączeń bez zauważalnych przerw.
  • Miękkie przełączanie poprawia jakość połączeń i zmniejsza prawdopodobieństwo zerwania połączenia podczas przejścia.
 • Twarde przekazanie:
  • W przypadku twardego przekazania urządzenie mobilne kończy przejście od bieżącej stacji bazowej do docelowej stacji bazowej w bardziej dyskretny sposób.
  • Następuje krótka przerwa w komunikacji, gdy urządzenie mobilne przełącza się z komórki obsługującej do komórki docelowej.
  • Twarde przełączenia są zazwyczaj szybsze niż miękkie, ale mogą powodować tymczasową utratę sygnału podczas przejścia.

2. Wyzwalanie przekazania:

 • Przekazywanie jest wyzwalane, gdy jakość lub siła sygnału urządzenia mobilnego spada poniżej określonego progu w bieżącej komórce.
 • Decyzja o przełączeniu jest podejmowana przez sieciowy system zarządzania przekazywaniem, który stale monitoruje warunki sygnału.

3. Proces miękkiego przekazania:

 • Podczas miękkiego przełączania urządzenie mobilne komunikuje się jednocześnie z bieżącą i docelową stacją bazową.
 • Obie stacje bazowe wysyłają odpowiednie sygnały do ​​urządzenia mobilnego, które je łączy.
 • Urządzenie mobilne w sposób ciągły ocenia jakość sygnału z obu stacji i dostosowuje wagę każdego sygnału, aby utrzymać optymalną komunikację.

4. Twardy proces przekazania:

 • W przypadku twardego przekazania urządzenie mobilne kończy przejście od bieżącej stacji bazowej do docelowej stacji bazowej.
 • Proces przekazywania obejmuje powiadamianie sieci o zbliżającym się przejściu i uzyskanie synchronizacji z docelową stacją bazową.
 • Następnie urządzenie mobilne przełącza komunikację z komórki obsługującej na komórkę docelową, co powoduje krótką przerwę.

5. Korzyści z przekazania w CDMA:

 • Ciągła łączność:
  • Przekazywanie zapewnia, że ​​urządzenia mobilne utrzymują ciągłą łączność i komunikację podczas poruszania się między różnymi komórkami.
 • Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów sieciowych:
  • Kierując urządzenia mobilne do najodpowiedniejszych komórek w oparciu o siłę sygnału, przełączenia przyczyniają się do efektywnego wykorzystania zasobów sieci.
 • Ulepszona jakość połączeń:
  • W szczególności miękkie przełączanie przyczynia się do poprawy jakości połączeń, umożliwiając jednoczesną komunikację z wieloma komórkami.

6. Optymalizacja sieci CDMA:

 • Algorytmy przekazywania w sieciach CDMA zostały zaprojektowane w celu optymalizacji procesu podejmowania decyzji o przekazaniu.
 • Parametry takie jak siła sygnału, jakość sygnału i obciążenie komórki są brane pod uwagę, aby zapewnić, że przełączenia nastąpią w razie potrzeby, jednocześnie unikając niepotrzebnych przełączeń.

7. Przekazywanie między szczurami:

 • Oprócz przełączeń wewnątrz CDMA, urządzenia mobilne mogą również podlegać przełączeniom między różnymi technologiami dostępu radiowego (przełączenia między RAT) podczas przemieszczania się między CDMA a innymi technologiami komórkowymi, takimi jak GSM lub LTE.

Podsumowując, przełączenia w CDMA mają kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłej łączności i zapewnienia płynnej komunikacji użytkownikom mobilnym. Niezależnie od tego, czy chodzi o miękkie przełączanie, które umożliwia jednoczesną komunikację z wieloma komórkami, czy twarde przełączanie, które obejmuje dyskretne przejścia, celem jest zapewnienie, że urządzenia mobilne pozostaną połączone z siecią, gdy poruszają się przez różne obszary zasięgu.

Recent Updates

Related Posts