Co to jest interfejs S1 w LTE?

Interfejs S1 jest kluczowym elementem sieci Long Term Evolution (LTE), służącym jako łącze komunikacyjne pomiędzy rozwiniętym NodeB (eNodeB) a Evolved Packet Core (EPC). Interfejs ten odgrywa zasadniczą rolę w ułatwianiu wymiany informacji dotyczących sterowania i płaszczyzny użytkownika, umożliwiając bezproblemową obsługę i zarządzanie sieciami LTE.

Kluczowe aspekty interfejsu S1:

1. Definicja:

 • Interfejs S1 to interfejs, który łączy rozwinięty NodeB (eNodeB) z Evolved Packet Core (EPC) w sieciach LTE. Odpowiada za komunikację pomiędzy radiową siecią dostępową (RAN) a elementami sieci szkieletowej.

2. Protokół komunikacyjny:

 • Interfejs S1 wykorzystuje zestaw protokołów komunikacyjnych w celu ułatwienia wymiany danych sygnalizacyjnych i płaszczyzny użytkownika pomiędzy eNodeB i EPC. Protokoły obejmują protokół transmisji kontroli strumienia (SCTP) dla sygnalizacji i protokół datagramów użytkownika (UDP) dla danych płaszczyzny użytkownika.

3. Funkcjonalność:

 • Interfejs S1 jest wielofunkcyjny, obsługujący różne funkcjonalności istotne dla działania sieci LTE, m.in.:
  • Przełączenia: S1 ułatwia przełączenia pomiędzy eNodeB, umożliwiając płynny transfer połączeń Sprzętu Użytkownika (UE) podczas ich przemieszczania się pomiędzy komórkami.
  • Zarządzanie sesjami: Zarządza ustanawianiem, modyfikowaniem i zwalnianiem sesji użytkowników, zachowując informacje kontekstowe dla bieżącej komunikacji.
  • Zarządzanie nośnikami: S1 jest odpowiedzialny za tworzenie, modyfikację i wydawanie nośników, umożliwiając różne poziomy jakości usług (QoS) dla danych użytkownika.

4. Protokoły na interfejsie S1:

 • Interfejs S1 zawiera wiele protokołów dla różnych funkcjonalności:
  • S1-AP (protokół aplikacji S1): Zarządza procedurami sygnalizacyjnymi dla komunikacji w płaszczyźnie sterującej, w tym przełączeniami i zarządzaniem sesjami.
  • GTP (protokół tunelowania GPRS): Ułatwia przesyłanie danych płaszczyzny użytkownika pomiędzy eNodeB a EPC, umożliwiając tworzenie nośników.

Komponenty interfejsu S1:

1. eNodeB (eNB):

 • eNodeB to komponent sieci dostępu radiowego, który łączy się z interfejsem S1. Jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami radiowymi, kontrolę nośników radiowych i przekazywanie.

2. Podmiot zarządzający mobilnością (MME):

 • MME jest częścią EPC i obsługuje zadania związane ze śledzeniem UE, uwierzytelnianiem i decyzjami o przekazaniu. Komunikuje się z eNodeB poprzez interfejs S1 w celu sygnalizacji płaszczyzny sterującej.

3. Brama obsługująca (S-GW):

 • S-GW to kolejny komponent EPC, który zarządza przesyłaniem danych w płaszczyźnie użytkownika. Łączy się z eNodeB poprzez interfejs S1 w celu wymiany ruchu płaszczyzny użytkownika.

4. Brama PDN (P-GW):

 • P-GW odpowiada za połączenie sieci LTE z zewnętrznymi sieciami danych pakietowych (PDN), takimi jak Internet. Odgrywa rolę w przydzielaniu adresów IP i zarządza łącznością UE z sieciami zewnętrznymi.

Znaczenie i funkcje:

1. Bezproblemowe przekazywanie:

 • Jedną z podstawowych funkcji interfejsu S1 jest obsługa bezproblemowego przełączania, gdy UE przemieszczają się pomiędzy różnymi komórkami obsługiwanymi przez sąsiednie eNodeB. Zapewnia nieprzerwaną łączność dla urządzeń mobilnych.

2. Zarządzanie sesjami i nośnikami:

 • S1 obsługuje ustanawianie, modyfikację i zwalnianie sesji użytkownika, utrzymując informacje kontekstowe. Zarządza również nośnikami, umożliwiając zróżnicowaną QoS dla różnych typów danych użytkownika.

3. Wymuszanie QoS:

 • Interfejs S1 odgrywa zasadniczą rolę w egzekwowaniu zasad jakości usług poprzez zarządzanie ustanawianiem i modyfikowaniem nośników z określonymi parametrami QoS.

4. Mobilność i śledzenie:

 • S1 obsługuje śledzenie UE i zarządzanie mobilnością, ułatwiając komunikację pomiędzy eNodeB i MME. Umożliwia sieci śledzenie UE i podejmowanie świadomych decyzji podczas przekazywania.

5. Efektywny transfer danych:

 • W przypadku danych płaszczyzny użytkownika interfejs S1 umożliwia efektywny transfer danych pomiędzy eNodeB a S-GW, zapewniając, że dane użytkownika dotrą do miejsca docelowego z niskim opóźnieniem.

Ewolucje i ulepszenia:

1. S1-MME i S1-U:

 • Interfejs S1 jest czasami podzielony na S1-MME (dla sygnalizacji płaszczyzny sterującej) i S1-U (dla danych płaszczyzny użytkownika). Ta separacja pozwala na bardziej efektywną obsługę ruchu kontrolnego i płaszczyzny użytkownika.

2. Ulepszenia dla 5G:

 • Wraz z ewolucją do 5G interfejs S1 zostaje zastąpiony interfejsem N1 w architekturze 5G. Sieć rdzeniowa 5G wprowadza nowe funkcjonalności i ulepszenia w celu poprawy wydajności i skalowalności.

Podsumowując, interfejs S1 w sieciach LTE jest kluczowym ogniwem łączącym rozwinięty NodeB z Evolved Packet Core. Obsługuje szereg funkcjonalności, w tym przekazywanie, zarządzanie sesjami i nośnikami oraz egzekwowanie QoS, przyczyniając się do bezproblemowego działania sieci LTE i dostarczania niezawodnych usług mobilnych.

Recent Updates

Related Posts