Co to jest blok zasobów LTE?

W sieciach Long-Term Evolution (LTE) blok zasobów (RB) jest podstawową jednostką zasobów radiowych, która odgrywa kluczową rolę w efektywnej alokacji widma i zarządzaniu nim. Bloki zasobów LTE wykorzystywane są zarówno w domenie czasowej, jak i częstotliwościowej, umożliwiając transmisję danych pomiędzy stacją bazową (eNodeB) a urządzeniami użytkownika (User Equipment lub UE). Zrozumienie koncepcji bloków zasobów LTE jest niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób system LTE optymalnie wykorzystuje dostępne widmo radiowe.

Kluczowe koncepcje bloku zasobów LTE:

1. Domena częstotliwości:

 • W dziedzinie częstotliwości widmo LTE jest podzielone na fragmenty zwane podnośnymi.
 • Blok zasobów składa się z grupy sąsiadujących podnośnych w dziedzinie częstotliwości.

2. Domena czasu:

 • W dziedzinie czasu LTE wykorzystuje szczeliny czasowe do organizacji komunikacji.
 • Blok zasobów obejmuje jedną szczelinę czasową w dziedzinie czasu.

3. Struktura:

 • Standardowy blok zasobów LTE składa się z 12 podnośnych w dziedzinie częstotliwości i obejmuje jedną szczelinę czasową w dziedzinie czasu.
 • Całkowita przepustowość kanału LTE jest podzielona na wiele bloków zasobów.

4. Przepustowość łącza:

 • Przepustowość bloku zasobów LTE jest elastyczna, co pozwala na dostosowanie w oparciu o specyficzne wymagania komunikacji.

5. Rozmiar bloku zasobów:

 • Rozmiar bloku zasobów LTE może się różnić w zależności od konfiguracji przepustowości kanału LTE.
 • Typowe konfiguracje obejmują 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz i 20 MHz.

Funkcje i wykorzystanie bloków zasobów LTE:

1. Transmisja danych:

 • Bloki zasobów służą jako podstawowe jednostki transmisji danych pomiędzy eNodeB a UE.
 • Każdy blok zasobów może przenosić pewną ilość informacji, w tym dane użytkownika, informacje sterujące i sygnały referencyjne.

2. Wydajność spektralna:

 • Bloki zasobów LTE przyczyniają się do wydajności widmowej sieci, umożliwiając elastyczną alokację widma.
 • System LTE może dynamicznie przydzielać bloki zasobów w oparciu o wymagania dotyczące szybkości transmisji danych i warunki sieci.

3. Elastyczność w alokacji:

 • Bloki zasobów zapewniają elastyczność w przydzielaniu zasobów użytkownikom w oparciu o ich potrzeby komunikacyjne.
 • Harmonogram LTE dynamicznie przypisuje bloki zasobów do UE, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak warunki kanału i wymagania dotyczące jakości usług (QoS).

4. Multipleksowanie:

 • Bloki zasobów obsługują różne schematy multipleksowania, w tym multipleksowanie z podziałem częstotliwości (FDM) i multipleksowanie z podziałem czasu (TDM), umożliwiając efektywne wykorzystanie dostępnego widma.

5. MIMO (wiele wejść, wiele wyjść):

 • Bloki zasobów LTE są kompatybilne z technologią MIMO, umożliwiając jednoczesną transmisję wielu strumieni danych.
 • MIMO zwiększa szybkość transmisji danych i pojemność systemu.

6. Sygnały referencyjne:

 • Każdy blok zasobów zawiera sygnały odniesienia, które pomagają UE w oszacowaniu warunków kanału.
 • Te sygnały referencyjne służą do estymacji kanału, co pozwala na efektywny odbiór transmitowanych danych.

Struktura bloku zasobów LTE:

1. Domena częstotliwości:

 • W dziedzinie częstotliwości blok zasobów składa się z 12 sąsiadujących podnośnych.
 • Podnośne są rozmieszczone w regularnych odstępach, przy czym każda podnośna reprezentuje określoną częstotliwość.

2. Domena czasu:

 • W dziedzinie czasu blok zasobów obejmuje jedną szczelinę czasową.
 • Przedziały czasowe LTE są zorganizowane w ramki, a każda ramka składa się z wielu przedziałów czasowych.

3. Regiony kontroli i danych:

 • W bloku zasobów niektóre podnośne są przydzielane do celów kontrolnych (np. sygnały odniesienia, kanały sterujące), podczas gdy inne są wykorzystywane do przenoszenia danych użytkownika.

4. Okres ochronny:

 • Okres ochronny może zostać uwzględniony w bloku zasobów, aby złagodzić zakłócenia między symbolami.
 • Okres ochronny pomaga w oddzieleniu kolejnych przedziałów czasowych i uniknięciu nakładania się sygnałów.

Strategie alokacji bloków zasobów:

1. Alokacja dynamiczna:

 • LTE dynamicznie przydziela bloki zasobów w oparciu o różne potrzeby komunikacyjne UE.
 • Program planujący w eNodeB podejmuje w czasie rzeczywistym decyzje dotyczące przydziału bloków zasobów.

2. Alokacja statyczna:

 • W niektórych scenariuszach sieci LTE mogą wykorzystywać statyczną alokację bloków zasobów, w której określone bloki zasobów są przypisane do konkretnych UE lub usług.

3. Warunki kanału:

 • Przydział bloków zasobów uwzględnia warunki kanału, zapewniając, że UE w korzystnych warunkach kanału otrzymają więcej zasobów dla wyższych szybkości transmisji danych.

4. Wymagania QoS:

 • Wymagania dotyczące jakości usług (QoS), takie jak minimalna szybkość transmisji danych i maksymalne opóźnienie, wpływają na decyzje dotyczące alokacji bloków zasobów.

5. Zarządzanie zakłóceniami:

 • Strategie alokacji bloków zasobów uwzględniają również poziomy zakłóceń, mając na celu zminimalizowanie zakłóceń i optymalizację ogólnej wydajności sieci LTE.

Wniosek:

Bloki zasobów LTE stanowią podstawę efektywnego wykorzystania widma w sieciach Long-Term Evolution. Ich elastyczna alokacja, kompatybilność z różnymi schematami multipleksowania oraz obsługa zaawansowanych technologii przyczyniają się do ogólnej wydajności, wydajności widmowej i przepustowości sieci LTE.

Recent Updates

Related Posts