Co to jest ARFCN LTE?

W sieciach Long-Term Evolution (LTE) ARFCN oznacza bezwzględny numer kanału częstotliwości radiowej. ARFCN to krytyczny parametr używany do identyfikacji i przydzielania określonych kanałów częstotliwości radiowych w widmie LTE. Każdemu kanałowi LTE przypisany jest unikalny ARFCN, pozwalający na precyzyjne zdefiniowanie pasma częstotliwości, na którym pracuje dany operator LTE. Zrozumienie ARFCN ma kluczowe znaczenie dla planowania, wdrażania i zarządzania siecią, ponieważ odgrywa kluczową rolę w definiowaniu konfiguracji radiowej operatorów LTE. Przyjrzyjmy się szczegółom, na czym polega ARFCN w LTE, jakie jest jego znaczenie i jak przyczynia się do wydajnego działania sieci LTE:

1. Definicja ARFCN w LTE:

Bezwzględny numer kanału częstotliwości radiowej:

 • ARFCN to ustandaryzowany schemat numeracji kanałów używany do jednoznacznej identyfikacji kanałów o częstotliwości radiowej w widmie LTE. Jest to parametr niezbędny do określenia częstotliwości pracy operatorów LTE.

2. Kluczowe komponenty i funkcjonalności ARFCN w LTE:

Definicja pasma częstotliwości:

 • ARFCN służy do określenia częstotliwości środkowej nośnych LTE w określonym paśmie częstotliwości. Odgrywa kluczową rolę w identyfikacji dokładnej lokalizacji nośnika w widmie częstotliwości radiowej.

Agregacja przewoźników:

 • W scenariuszach agregacji operatorów, w których wielu nośnych LTE jest agregowanych w celu zwiększenia szybkości transmisji danych, każdemu nośnemu przypisany jest odrębny ARFCN. Zapewnia to, że częstotliwości nośne nie nakładają się na siebie, co zapobiega zakłóceniom.

Odstęp między kanałami:

 • Odstęp między kanałami pomiędzy sąsiadującymi ARFCN jest ujednolicony, co pozwala na efektywne wykorzystanie widma i uniknięcie zakłóceń pomiędzy sąsiednimi nośnymi LTE.

3. Obliczanie i przypisywanie ARFCN:

Obliczanie częstotliwości:

  Wartości
 • ARFCN są obliczane na podstawie częstotliwości środkowej nośnej. Wzór na obliczenie ARFCN polega na podzieleniu częstotliwości nośnej przez odstęp międzykanałowy i zastosowaniu przesunięcia.

ARFCN Przypisanie:

  Wartości
 • ARFCN są przypisywane na etapie planowania i konfiguracji sieci. Obejmuje to zapewnienie, że sąsiednie przewoźnicy mają nienakładające się przydziały ARFCN, aby zapobiec zakłóceniom.

4. Znaczenie ARFCN w sieciach LTE:

Zarządzanie widmem:

 • ARFCN odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu widmem, umożliwiając operatorom sieci efektywną alokację i zarządzanie zasobami częstotliwości dla nośnych LTE.

Unikanie zakłóceń:

 • Przypisując operatorom unikalne numery ARFCN, sieci LTE mogą uniknąć zakłóceń pomiędzy sąsiednimi operatorami, przyczyniając się do lepszej jakości sygnału i wydajności sieci.

Identyfikacja przewoźnika:

 • ARFCN służy jako ujednolicony identyfikator operatorów LTE, upraszczając komunikację i koordynację pomiędzy elementami sieci a sprzętem użytkownika.

5. Wyzwania i rozważania:

Planowanie częstotliwości:

 • Wymagane jest efektywne planowanie częstotliwości, aby zapewnić zgodność przydziałów ARFCN z wymaganiami sieci, celami dotyczącymi zasięgu i przepisami dotyczącymi widma.

Współistnienie z innymi technologiami:

 • W scenariuszach, w których LTE współistnieje z innymi technologiami bezprzewodowymi, konieczne jest dokładne planowanie ARFCN, aby zapobiec zakłóceniom i zapewnić harmonijne wykorzystanie widma.

6. Aspekty operacyjne ARFCN:

Konfiguracja sieci:

 • Podczas wdrażania sieci operatorzy konfigurują wartości ARFCN dla każdej nośnej LTE, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak częstotliwość nośna, odstępy między kanałami i unikanie zakłóceń.

Przekazanie i mobilność:

  Informacje
 • ARFCN są wykorzystywane w procedurach przekazywania, ułatwiając płynne przenoszenie sprzętu użytkownika pomiędzy operatorami LTE przy jednoczesnym zachowaniu łączności.

Wniosek:

Podsumowując, bezwzględny numer kanału częstotliwości radiowej (ARFCN) w sieciach LTE jest znormalizowanym parametrem, który jednoznacznie identyfikuje kanały częstotliwości radiowej w widmie LTE. ARFCN odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu widmem, unikaniu zakłóceń i identyfikacji nośnej. Operatorzy sieci dokładnie planują i przypisują wartości ARFCN na etapie wdrażania, aby zapewnić efektywne wykorzystanie częstotliwości i optymalną wydajność sieci. Zrozumienie ARFCN ma fundamentalne znaczenie dla inżynierów sieci, planistów i operatorów zaangażowanych we wdrażanie, optymalizację i zarządzanie sieciami LTE.

Recent Updates

Related Posts