Co to jest algorytm A5 w GSM?

Algorytm A5 w sieci GSM (Global System for Mobile Communications) to rodzina algorytmów szyfrujących służących do zabezpieczania komunikacji głosowej i danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a siecią. A5 jest kluczowy dla zachowania poufności i integralności informacji przesyłanych siecią komórkową.

A5 Proces szyfrowania:

Algorytm A5 działa poprzez generowanie pseudolosowego strumienia klucza, który jest poddawany operacji XOR (wyłączne OR) z głosem lub danymi w postaci zwykłego tekstu. Powstały tekst zaszyfrowany jest następnie przesyłany przez interfejs radiowy, co gwarantuje, że nawet jeśli ktoś przechwyci komunikację, informacje pozostaną poufne ze względu na szyfrowanie.

Kluczowe elementy procesu szyfrowania A5 obejmują:

 1. Tajny klucz (Ki): Tajny klucz, przechowywany na karcie SIM (Subscriber Identity Module) urządzenia mobilnego, jest kluczowym elementem procesu szyfrowania.
 2. Numer losowy (RAND): Liczba losowa dostarczana przez sieć jest używana w połączeniu z tajnym kluczem do generowania strumienia klucza pseudolosowego.

A5 Wersje:

Istnieją różne wersje algorytmu A5, przy czym najpowszechniej stosowany jest algorytm A5/1. Każda wersja może różnić się długością klucza, wyglądem i funkcjami zabezpieczeń. Podstawowe wersje A5 obejmują:

A5/1:

 • Bezpieczeństwo: A5/1 jest uważany za silny algorytm szyfrowania.
 • Długość klucza: A5/1 używa 64-bitowej długości klucza.
 • Zastosowanie: A5/1 to podstawowy algorytm szyfrowania używany w sieciach GSM na całym świecie do zabezpieczania komunikacji głosowej i danych.

A5/2:

 • Bezpieczeństwo: A5/2 jest uważane za słabsze w porównaniu do A5/1.
 • Długość klucza: A5/2 używa 40-bitowej długości klucza.
 • Usage: A5/2 został pierwotnie zaprojektowany do celów eksportowych, ale jego użycie nie jest zalecane ze względu na luki w zabezpieczeniach.

A5/3:

 • Bezpieczeństwo: A5/3 to ulepszona wersja zaprojektowana w celu usunięcia luk znalezionych we wcześniejszych wersjach.
 • Długość klucza: A5/3 używa klucza o długości 128 bitów.
 • Zastosowanie: A5/3 jest częścią standardów komunikacji mobilnej 3G i 4G (UMTS i LTE), zapewniając większe bezpieczeństwo w porównaniu do A5/1 i A5/2.

Podsumowując, algorytm A5 odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji GSM poprzez szyfrowanie transmisji głosu i danych, przy czym różne jego wersje zapewniają różny poziom bezpieczeństwa.

Recent Updates

Related Posts