Co oznaczają SGW i PGW?

W kontekście sieci mobilnych SGW i PGW to akronimy oznaczające odpowiednio Serving Gateway (SGW) i Packet Data Network Gateway (PGW). Elementy te stanowią integralną część Evolved Packet Core (EPC), która jest kluczową architekturą w sieciach LTE (Long-Term Evolution) i 5G.

Brama obsługująca (SGW):

Definicja:

Serving Gateway, w skrócie SGW, to krytyczny element sieciowy odpowiedzialny za zarządzanie danymi użytkownika podczas komunikacji urządzenia użytkownika (UE) z siecią LTE lub 5G. Odgrywa kluczową rolę w routingu pakietów danych pomiędzy UE a siecią Packet Data Network (PDN).

Funkcje:

  1. Data Routing: SGW działa jak brama, która skutecznie kieruje pakiety danych użytkownika pomiędzy UE a zewnętrzną siecią PDN, zapewniając bezproblemową komunikację.
  2. Zarządzanie mobilnością: SGW realizuje funkcje związane z mobilnością, zarządzając ruchami UE w sieci. Obejmuje to śledzenie lokalizacji UE i ułatwianie przełączeń między różnymi komórkami.
  3. Zarządzanie nośnikami: Ustanawia i utrzymuje nośniki, które są kanałami logicznymi umożliwiającymi przesyłanie danych pomiędzy UE a siecią. SGW jest odpowiedzialna za modyfikowanie lub zwalnianie nośników w oparciu o wymagania komunikacyjne użytkownika.

Brama sieci danych pakietowych (PGW):

Definicja:

Brama Packet Data Network Gateway, w skrócie PGW, to kolejny krytyczny element architektury EPC. Służy jako punkt połączenia między siecią komórkową a zewnętrznymi sieciami danych pakietowych, takimi jak Internet lub prywatne sieci korporacyjne.

Funkcje:

  1. Przydział adresu IP: PGW odpowiada za przydzielanie UE adresów IP, umożliwiając mu nawiązanie połączenia z zewnętrznymi sieciami pakietowej transmisji danych.
  2. Egzekwowanie zasad: Egzekwuje zasady związane z jakością usług (QoS), zapewniając efektywne wykorzystanie zasobów sieciowych i nadanie różnym usługom odpowiedniego poziomu priorytetu.
  3. Ładowanie i rozliczenia: PGW odgrywa rolę w procesach pobierania opłat i rozliczeń, śledzeniu wykorzystania danych i zapewnianiu dokładnego fakturowania za świadczone usługi.
  4. Połączenie z sieciami zewnętrznymi: PGW ułatwia połączenie pomiędzy siecią komórkową a sieciami zewnętrznymi, umożliwiając płynny transfer danych pomiędzy UE a szerszym Internetem lub sieciami prywatnymi.

Wniosek:

Podsumowując, SGW (Serving Gateway) i PGW (Packet Data Network Gateway) są niezbędnymi komponentami architektury EPC sieci LTE i 5G. SGW zarządza danymi użytkowników i mobilnością w sieci, podczas gdy PGW służy jako brama do zewnętrznych sieci pakietowych, obsługując takie zadania, jak przydzielanie adresów IP, egzekwowanie polityki i wzajemne połączenia z sieciami zewnętrznymi. Razem odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wydajnej i niezawodnej transmisji danych użytkownikom mobilnym.

Recent Updates

Related Posts