Yük dengelemenin amacı nedir?

Yük dengelemenin amacı, optimum kullanımı sağlamak, verimi en üst düzeye çıkarmak, yanıt süresini en aza indirmek ve tek bir sunucuda aşırı yüklemeyi önlemek için gelen ağ trafiğini birden fazla sunucuya veya kaynağa dağıtmaktır. Yük dengeleme, iş yüklerini eşit şekilde dağıtarak sistem performansını artırır, aşırı trafik nedeniyle sunucu arızalarını veya yavaşlamalarını önleyerek güvenilirliği artırır ve performanstan ödün vermeden artan kullanıcı talebini karşılayarak ölçeklenebilirliği destekler.

Yük dengesi, kavram olarak, hesaplama görevlerini veya trafiği ağ bağlantılı bir ortamda birden fazla kaynak arasında dağıtma sürecini ifade eder. Bu, hiçbir kaynağın aşırı yük altında kalmamasını sağlayarak, mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasına, gelişmiş hata toleransına ve uygulamalara veya hizmetlere erişen kullanıcılar için gelişmiş yanıt verme becerisine yol açar.

Yükleri dengelemek, sistem güvenilirliğini korumak, performans düşüşünü önlemek ve dinamik bilgi işlem ortamlarında kaynak kullanımını optimize etmek için önemlidir. Yük dengeleme, iş yüklerini sunucular veya kaynaklar arasında eşit şekilde dağıtarak hiçbir bileşenin aşırı yüklenmemesini sağlar, böylece sistem arızası riskini azaltır, kesinti süresini en aza indirir ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kuruluşların trafik hacimlerindeki dalgalanmaları etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanır ve kaynakların talebe göre dinamik olarak eklenmesini veya çıkarılmasını sağlayarak ölçeklenebilirliği destekler.

Uygulama yük dengeleyicisinin (ALB) amacı, gelen uygulamayı veya HTTP/HTTPS trafiğini tek veya birden fazla Erişilebilirlik Alanı içindeki EC2 bulut sunucuları, kapsayıcılar veya IP adresleri gibi birden çok hedefe dağıtmaktır. ALB’ler, OSI modelinin uygulama katmanında (Katman 7) çalışarak içerik, oturum bilgileri veya diğer faktörlere dayalı olarak yönlendirme kararları vermelerine olanak tanır. Bulut ortamlarında çalışan uygulamalar için yüksek kullanılabilirlik ve performans sağlamak amacıyla SSL sonlandırma, içerik tabanlı yönlendirme ve durum denetimleri gibi gelişmiş özellikler sağlarlar.

Recent Updates

Related Posts