WLAN ve Wi-Fi arasındaki fark nedir?

WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı) ve Wi-Fi (Kablosuz Sadakat) birbiriyle ilişkili kavramlardır ancak farklı anlamları vardır. WLAN, yerel bir alanda kablosuz iletişim teknolojilerini kullanan birbirine bağlı cihazlardan oluşan bir ağı ifade ederken Wi-Fi, WLAN bağlamında kablosuz iletişime olanak tanıyan özel bir teknolojidir. WLAN ve Wi-Fi arasındaki farkların ayrıntılı bir açıklaması:

WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı):

1. Genel Bakış:

 • Tanım: WLAN veya Kablosuz Yerel Alan Ağı, yerel bir alanda kablosuz iletişim teknolojilerini kullanarak birbirleriyle iletişim kuran, birbirine bağlı cihazlardan oluşan bir ağı ifade eder.

2. Temel özellikler:

 • Kablosuz Ağ Altyapısı: WLAN, tanımlanmış bir yerel alan içerisinde kablosuz iletişim kurmak için kullanılan cihaz ve teknolojilerin tüm altyapısını kapsar.
 • Cihazların Bağlantısı: WLAN içindeki cihazlar fiziksel bağlantılara ihtiyaç duymadan birbirleriyle iletişim kurabilir, kaynakları paylaşabilir ve ağ hizmetlerine erişebilir.

3. Veri oranları:

 • Teknolojilere bağlıdır: Bir WLAN içindeki veri hızları, Wi-Fi standartları veya diğer kablosuz iletişim standartları gibi kullanılan belirli kablosuz teknolojilere bağlıdır.

4. Dağıtım Senaryoları:

 • Çeşitli Uygulamalar: WLAN’lar, ev ağları, kurumsal ortamlar, eğitim kurumları, sağlık tesisleri ve halka açık erişim noktaları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır.
 • Esneklik ve Hareketlilik: WLAN’lar esneklik ve hareketlilik sağlayarak kullanıcıların bağlantıyı korurken kapsama alanı içinde hareket etmelerine olanak tanır.

5. Güvenlik:

 • Güvenlik Önlemleri: WLAN içindeki güvenlik, kablosuz iletişimi güvence altına almak için önlemlerin uygulanmasını içerir. Buna şifreleme, kimlik doğrulama ve diğer güvenlik protokolleri dahildir.

Wifi:

1. Genel Bakış:

 • Tanım: Wi-Fi, IEEE 802.11 standart ailesini temel alan bir kablosuz ağ teknolojisidir. Cihazların yerel bir alan içerisinde kablosuz olarak bağlanmasına ve iletişim kurmasına olanak tanır.

2. Temel özellikler:

 • Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi, cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlayarak, fiziksel kablolara ihtiyaç duymadan veri alışverişi yapmalarına olanak tanır.
 • Frekans Bantları: Wi-Fi, lisanssız 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışır ve verimli spektrum kullanımı için birden fazla kanal mevcuttur.

3. Veri oranları:

 • Veri Hızları: Wi-Fi standartları zamanla gelişti ve her nesilde daha yüksek veri hızları sundu. Wi-Fi 6 (802.11ax) gibi en yeni standartlar gelişmiş hız, verimlilik ve performans sağlar.

4. Dağıtım Senaryoları:

 • Yerel Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi, kablosuz LAN’lar oluşturmak için genellikle WLAN’lar bağlamında kullanılır. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve IoT cihazları gibi cihazların internete bağlanmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

5. Güvenlik:

 • Güvenlik Protokolleri: Wi-Fi ağları, güvenli iletişimi sağlamak için WPA3 (Wi-Fi Korumalı Erişim 3) gibi güvenlik protokollerini uygular. Şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmaları, iletim sırasında verileri korur.

Önemli Farklılıklar:

 1. Kapsam ve Tanım:
  • WLAN: Yerel bir alan içerisinde kablosuz iletişim teknolojilerini kullanarak birbirine bağlanan cihazların oluşturduğu ağ altyapısının tamamını ifade eder.
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 standartlarına dayalı kablosuz ağ teknolojisini temsil eder.
 2. Teknoloji ve Ağ:
  • WLAN: Kablosuz iletişim teknolojilerini kullanarak birbirine bağlı cihazların ağını temsil eder.
  • Wi-Fi: WLAN’lar içerisinde iletişimi sağlayan özel kablosuz ağ teknolojisini temsil eder.
 3. Veri oranları:
  • WLAN: Çeşitli kablosuz iletişim teknolojilerini kapsar ve veri hızları, ağ içinde kullanılan belirli teknolojilere bağlıdır.
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 standartlarının uygulanması yoluyla elde edilen veri hızlarını belirtir.
 4. Dağıtım ve Uygulamalar:
  • WLAN: Ev ağları, kurumsal ortamlar, eğitim kurumları ve halka açık erişim noktaları dahil olmak üzere daha geniş bir uygulama ve dağıtım senaryosu yelpazesini kapsar.
  • Wi-Fi: Yerel kablosuz bağlantı sağlamak için WLAN’lar bağlamında yaygın olarak dağıtılır.
 5. Frekans aralıkları:
  • WLAN: Farklı frekans bantlarında çalışabilen çeşitli kablosuz iletişim standartlarını kapsar.
  • Wi-Fi: Lisanssız 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışır.
 6. Sahiplik ve Yönetim:
  • WLAN: Ağ altyapısının tamamını ifade eder ve mülkiyet, bireysel kullanıcılar, işletmeler veya kuruluşlar da dahil olmak üzere birden fazla paydaşı kapsayabilir.
  • Wi-Fi: WLAN içindeki kablosuz teknolojiyi temsil eder ve sahiplik, yönlendiricilerin ve erişim noktalarının yönetimini de kapsayabilir.

Özetle WLAN, yerel bir alanda kablosuz iletişim teknolojilerini kullanan birbirine bağlı cihazların daha geniş ağ altyapısını ifade ederken, Wi-Fi özellikle WLAN’lar bağlamında kablosuz ağ teknolojisini ifade eder. Wi-Fi, WLAN’ların önemli bir bileşenidir ve bu ağlar içinde kablosuz bağlantı teknolojisini sağlar.

Recent Updates

Related Posts