WAN’ın özelliği nedir?

WAN’ın (Geniş Alan Ağı) bir özelliği, şehirler, ülkeler ve hatta küresel çapta LAN’lar (Yerel Alan Ağları) gibi birden fazla küçük ağı birbirine bağlayarak geniş coğrafi alanları kapsama yeteneğidir. WAN’lar, uzun mesafelerde iletişimi ve kaynak paylaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Karakteristik bir WAN tipik olarak farklı konumları birbirine bağlamak için kiralanan telekomünikasyon hatlarını veya uydu bağlantılarını içerir. Yüksek kapasiteli veri aktarımını destekleyerek işletmelerin ve kuruluşların birden fazla coğrafi konumda verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

WAN’ların üç ana özelliği geniş coğrafi kapsama alanı, bağlantı için kiralık veya kamu telekomünikasyon hatlarının kullanılması ve uzun mesafelerde çeşitli iletişim protokollerini ve hizmetlerini destekleme yeteneğidir.

WAN’ın bir özelliğini açıklayan bir ifade, birden fazla yerel alan ağının (LAN) büyük coğrafi mesafeler üzerinden bağlanmasını sağlayarak kaynakların verimli paylaşımına ve uzak konumlar arasında iletişime izin vermesidir.

LAN (Yerel Alan Ağı), MAN (Metropolitan Alan Ağı) ve WAN’ın (Geniş Alan Ağı) özellikleri, kapsadıkları alana ve tipik kullanımlarına göre değişir. LAN, tek bir bina veya kampüs gibi küçük bir coğrafi alanı kapsar ve genellikle yüksek hızlı bağlantılar ve düşük gecikme süresi sunar. Bir MAN, bir şehri veya metropol bölgesini kapsayarak, o bölgedeki birden fazla LAN’ı birbirine bağlayarak orta menzilli bağlantı sunar. Bir WAN, genellikle küresel olan geniş bir coğrafi alanı kapsar, birden fazla MAN ve LAN’ı birbirine bağlar ve genellikle LAN’lara kıyasla daha yüksek gecikme süresine sahip daha düşük hızlı bağlantılar kullanır.

Recent Updates

Related Posts