WAN geniş alan ağı nedir?

WAN (Geniş Alan Ağı), şehir, ülke ve hatta dünya çapında geniş bir coğrafi alana yayılan bir telekomünikasyon ağıdır. Yerel alan ağları (LAN’lar) veya metropol alan ağları (MAN’ler) gibi birden fazla küçük ağı birbirine bağlayarak, uzun mesafelerde iletişim kurmalarına ve kaynakları paylaşmalarına olanak tanır.

Geniş alan ağı (WAN), geniş bir coğrafi alanı kapsayan, genellikle kamu veya özel telekomünikasyon bağlantıları aracılığıyla birbirine bağlanan birden fazla LAN ve MAN’dan oluşan bir ağı ifade eder. WAN’lar kuruluşların çeşitli şubelerini, ofislerini ve uzak konumlarını merkezi bir ağa bağlamalarını sağlar.

WAN’a bir örnek, dünya çapında milyonlarca küçük ağı birbirine bağlayan, küresel ölçekte iletişim ve veri paylaşımına olanak tanıyan internettir. Başka bir örnek, çok uluslu bir şirketin, güvenli veri alışverişi ve iletişim için farklı ülkelerdeki bölge ofislerini birbirine bağlayan özel WAN’ıdır.

İki tür WAN ağı, noktadan noktaya WAN ve paket anahtarlamalı WAN’dır. Noktadan noktaya WAN, genellikle kiralık hatlar aracılığıyla iki konum arasında doğrudan bağlantı sağlar. Paket anahtarlamalı WAN, verileri küçük paketler halinde paylaşılan ağ altyapısı üzerinden iletmek, bant genişliğini optimize etmek ve aynı anda birden fazla bağlantıya izin vermek için paket anahtarlama teknolojisini kullanır.

WAN’ın temelleri, yönlendiriciler, anahtarlar ve iletim ortamı (fiber optik kablolar, uydu bağlantıları vb.) gibi bileşenlerini ve veri iletimi için kullanılan MPLS (Çok Protokollü Etiket Anahtarlama) ve VPN (Sanal) gibi protokolleri anlamayı içerir. Özel ağ). WAN’lar, uzun mesafelerde güvenilir ve emniyetli iletişim sağlamak için sağlam güvenlik önlemlerine, verimli veri yönlendirmeye ve yönetime ihtiyaç duyar.

Recent Updates

Related Posts