Veri mesajı güvenliği nedir?

Veri mesajı güvenliği, mesajların ağlar veya iletişim kanalları üzerinden iletilmesi sırasında korunmasını ifade eder. Gizliliği, bütünlüğü, özgünlüğü ve bazen inkar edilemezliği sağlamak için mesajların içeriğinin güvence altına alınmasını içerir. Gizlilik, genellikle mesaj içeriğini yetkisiz kullanıcılar için okunamayacak bir formata karıştıran şifreleme teknikleri yoluyla elde edilen, yalnızca yetkili tarafların mesaja erişebilmesini ve okuyabilmesini sağlar.

Bütünlük, iletim sırasında mesajın değişmeden ve değiştirilmeden kalmasını, sağlama toplamları veya dijital imzalar gibi yöntemlerle doğrulanmasını sağlar. Orijinallik, mesajı gönderenin ve alıcının iddia ettikleri kişi olmasını ve genellikle dijital sertifikalar veya kimlik doğrulama protokolleri aracılığıyla doğrulanmasını sağlar. Reddedilmeme, gönderenin mesajı göndermeyi reddetmesini engeller; bu genellikle mesajın kaynağına ve teslimine ilişkin kanıt sağlayan dijital imzalar veya denetim izleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Mesaj güvenliği ve veri güvenliği, siber güvenlikte birbiriyle ilişkili ancak farklı iki kavramdır. Mesaj güvenliği özellikle bireysel mesajların içeriğinin iletişim kanalları veya ağlar üzerinden iletimi sırasında güvenliğinin sağlanmasına odaklanır. Mesajların dinlenmeye, gizlice dinlenmeye, kurcalanmaya ve yetkisiz erişime karşı korunmasını içerir.

İletilerin iletim sırasında gizliliğini, bütünlüğünü, özgünlüğünü ve inkar edilemezliğini sağlamak için şifreleme, dijital imza ve güvenli iletişim protokolleri gibi teknikler kullanılır. Mesaj güvenliği, hassas bilgilerin izinsiz ifşa edilmeye veya değiştirilmeye karşı korunmasını sağlayarak taraflar arasındaki iletişimin gizliliğini ve güvenilirliğini korumayı amaçlar.

Veri güvenliği ise depolama, işleme ve iletim de dahil olmak üzere yaşam döngüsü boyunca verileri korumayı amaçlayan daha geniş önlem ve stratejileri kapsar. Özellikle iletim sırasında mesajların güvenliğini sağlamaya odaklanan mesaj güvenliğinden farklı olarak veri güvenliği, çeşitli formlardaki (dosyalar, veritabanları ve kayıtlar gibi) verilerin yetkisiz erişime, hırsızlığa, kaybolmaya veya bozulmaya karşı korunmasını ele alır. Veri güvenliği önlemleri arasında erişim kontrolleri, şifreleme, yedekleme ve kurtarma prosedürleri, veri maskeleme ve güvenlik politikaları ve protokolleri yer alır. Veri güvenliğinin amacı, hassas verileri ve bilgi varlıklarını hem iç hem de dış tehditlerden korumak, veri işleme ve depolamanın farklı aşamalarında gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği sağlamaktır.

Kuruluşların hassas bilgileri korumak için genellikle uyguladığı üç temel veri güvenliği önlemi türü vardır:

  1. Fiziksel Güvenlik: Fiziksel güvenlik kontrolleri, veri depolama tesislerine, sunuculara ve bilgi işlem cihazlarına fiziksel erişimi korumaya odaklanır. Bu, güvenli tesis erişim kontrolleri (örn. biyometrik kimlik doğrulama, erişim kartları), gözetleme sistemleri, kilitleme mekanizmaları ve çevresel kontroller (örn. yangın söndürme sistemleri, sıcaklık kontrolleri) gibi önlemleri içerir. Yetkisiz fiziksel erişimi, hırsızlığı veya veri depolama ekipmanına ve altyapısına zarar gelmesini önlemek için fiziksel güvenlik önlemleri çok önemlidir.
  2. Teknik Güvenlik: Teknik güvenlik önlemleri, verileri yetkisiz erişime, müdahaleye ve kötüye kullanıma karşı korumak için teknoloji ve yazılım çözümlerinin kullanımını içerir. Bu, verileri yalnızca şifre çözme anahtarlarına sahip yetkili taraflarca çözülebilecek, okunamayan formatlara kodlamak için şifreleme tekniklerini içerir. Kimlik doğrulama mekanizmaları (örn. şifreler, biyometri), rol tabanlı erişim kontrolleri (RBAC) ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) gibi erişim kontrolleri, kullanıcı rolleri ve izinlerine dayalı olarak hassas verilere erişimi kısıtlamak için kullanılır. Güvenlik duvarları, izinsiz giriş tespit ve önleme sistemleri (IDPS) ve güvenli iletişim protokolleri (örn. SSL/TLS) dahil olmak üzere ağ güvenliği önlemleri, ağlar ve iletişim kanalları üzerinden iletim sırasında verilerin korunmasına yardımcı olur.
  3. Yönetim Güvenliği: İdari güvenlik kontrolleri, kuruluşlar tarafından veri güvenliği uygulamalarını yönetmek ve uygulamak için oluşturulan politikaları, prosedürleri ve yönergeleri kapsar. Bu, kabul edilebilir kullanımı, erişim ayrıcalıklarını, veri işleme uygulamalarını ve olay müdahale protokollerini tanımlayan veri güvenliği politikaları ve prosedürlerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını içerir. Çalışan eğitimi ve bilinçlendirme programları, personeli veri güvenliğiyle ilgili en iyi uygulamalar, potansiyel tehditler ve hassas bilgilerin korunmasındaki rolleri ve sorumlulukları konusunda eğitir. Düzenli denetimler, değerlendirmeler ve uyumluluk incelemeleri, veri güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını, izlenmesini ve risklerin azaltılması ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlanması amacıyla sürdürülmesini sağlar.

Fiziksel, teknik ve idari güvenlik önlemlerinin bir kombinasyonunu uygulamak, kuruluşların hassas bilgileri yaşam döngüsü boyunca yetkisiz erişimden, ihlallerden ve güvenlik açıklarından koruyan kapsamlı veri güvenliği çerçeveleri oluşturmasına olanak tanır.

Recent Updates

Related Posts