TLS kayıt katmanının amacı nedir?

TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) kayıt katmanının amacı, iletilen verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kimlik doğrulamasını sağlayarak istemci ve sunucu arasında ağ üzerinden güvenli iletişim sağlamaktır. Bunu şifreleme, mesaj kimlik doğrulama kodları (MAC’ler) ve şifreleme algoritmaları aracılığıyla başarır. Kayıt katmanı, daha sonra şifrelenip güvenli bir şekilde iletilecek olan yüksek seviyeli protokol verilerini kayıtlar halinde kapsüller. Ayrıca güvenliği korurken iletim verimliliğini optimize etmek için verilerin sıkıştırılmasını ve parçalanmasını da yönetir.

TLS’nin öncüsü olan SSL’deki (Güvenli Yuva Katmanı) kayıt protokolü, TLS kayıt katmanıyla benzer bir amaca hizmet eder. Taşıma katmanında (OSI modelinin 4. Katmanı) çalışır ve istemci ile sunucu arasında değiştirilen verilerin parçalanmasından, sıkıştırılmasından (etkinse), şifrelemesinden ve kimliğinin doğrulanmasından sorumludur. Kayıt protokolü, uygulama verilerini kayıtlara kapsülleyerek, ağ üzerinden iletilen hassas bilgilerin gizli ve bütünsel kalmasını sağlayarak dinleme ve kurcalamaya karşı koruma sağlar.

TLS iki ana katmandan oluşur: TLS kayıt katmanı ve TLS el sıkışma protokolü. TLS kayıt katmanı, daha önce açıklandığı gibi, istemci ile sunucu arasında güvenli kayıtlardaki verilerin şifrelenmesini, kimlik doğrulamasını ve iletilmesini yönetir. Öte yandan TLS el sıkışma protokolü, kriptografik algoritmaların müzakere edilmesi, kriptografik anahtarların değişimi ve sunucunun ve isteğe bağlı olarak istemcinin orijinalliğinin doğrulanması da dahil olmak üzere güvenli bağlantının parametrelerinin oluşturulmasından sorumludur. Bu iki katman birlikte internet üzerinden güvenli ve güvenilir iletişim sağlayarak taraflar arasında iletilen hassas bilgilerin korunmasını kolaylaştırır.

Recent Updates

Related Posts