NAT çevirisinin yöntemi nedir?

NAT çevirisi yöntemi, paketler bir trafik yönlendirme cihazı üzerinden geçiş halindeyken paketlerin IP başlığındaki IP adresi bilgilerinin değiştirilmesini içerir. Bu, yerel bir ağdaki birden fazla cihazın, harici ağlara erişim için tek bir genel IP adresini paylaşmasına olanak tanır.

NAT (Ağ Adresi Çevirisi), aktarım sırasında paketlerin IP başlığındaki ağ adresi bilgilerini değiştirerek bir IP adres alanını diğerine yeniden eşlemek için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle yerel bir ağdaki birden fazla cihazın tek bir genel IP adresi kullanarak internete erişmesini sağlamak için kullanılır.

NAT’ın üç yöntemi Statik NAT, Dinamik NAT ve Aşırı Yükleme olarak da bilinen Bağlantı Noktası Adres Çevirisi’dir (PAT). Statik NAT, belirli bir özel IP adresini belirli bir genel IP adresiyle eşler. Dinamik NAT, özel bir IP adresini genel adres havuzundaki genel bir IP adresine eşler. PAT, birden fazla özel IP adresini tek bir genel IP adresiyle eşleştirir ancak bağlantı noktası numaralarını kullanarak bağlantıları farklılaştırır.

Uygulanacak NAT çevirisi yöntemi, ağın özel gereksinimlerine bağlıdır. Özel ve genel IP adresleri arasında bire bir eşleştirmeye ihtiyacınız varsa Statik NAT’ı uygulamanız gerekir. Özel IP adreslerini genel IP adresleri havuzuyla dinamik olarak eşlemeniz gerekiyorsa Dinamik NAT’ı uygulamanız gerekir. Birden fazla cihazın tek bir genel IP adresini paylaşmasına izin vermeniz gerekiyorsa Bağlantı Noktası Adresi Çevirisini (PAT) uygulamanız gerekir.

Bağlantı Noktası Adresi Çevirisi (PAT), genellikle birden fazla özel IP adresini tek bir genel IP adresine çevirmek için kullanılır. Bunu, bağlantıları birbirinden ayırmak için farklı port numaraları kullanarak başarır.

Recent Updates

Related Posts