MME ve SGW nedir?

LTE (Uzun Vadeli Evrim) ve 5G (Yeni Radyo) bağlamında, MME (Mobilite Yönetimi Varlığı) ve SGW (Serving Gateway), Evrimleşmiş Paket Çekirdeği (EPC) ağ mimarisinin temel unsurlarıdır.

1. MME (Mobilite Yönetimi Varlığı): MME, LTE ve 5G ağları içindeki kullanıcı cihazlarının mobilitesinin yönetilmesinden sorumlu kritik bir bileşendir. Başlıca işlevleri şunları içerir:

  • Taşıyıcı Yönetimi: MME, taşıyıcıların oluşturulması, değiştirilmesi ve sonlandırılmasıyla ilgilenir. Taşıyıcılar, kullanıcı ekipmanı (UE) ile LTE’de geliştirilmiş NodeB (eNB) veya 5G’de gNodeB arasında kullanıcı verilerini taşıyan mantıksal kanallardır.
  • Devir Kontrolü: MME, bir kullanıcının bağlantısını bir hücreden (baz istasyonu) diğerine aktarma sürecini yönetir ve hizmetlerde kesinti olmadan kesintisiz mobilite sağlar.
  • İzleme Alanı Güncellemesi: Periyodik güncellemeler yoluyla UE’nin konumunu takip ederek ağın, cihazın o anda hangi izleme alanında olduğunu bilmesini sağlar.
  • Güvenlik İşlevleri: MME, iletişim sırasında kullanıcı verilerinin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayan kimlik doğrulama, yetkilendirme ve güvenlik prosedürlerinden sorumludur.

2. SGW (Serving Gateway): SGW, EPC mimarisindeki bir diğer önemli unsurdur ve kullanıcı veri trafiği için önemli bir bağlantı noktası görevi görür. Başlıca işlevleri şunları içerir:

  • Kullanıcı Düzlemi İşlevselliği: SGW, UE ile Paket Veri Ağı Ağ Geçidi (PDN-GW) arasında kullanıcı veri paketlerinin iletilmesini yöneten kullanıcı düzlemi işleminden sorumludur. Verimli veri iletimi için veri yolunu optimize eder.
  • Paket Yönlendirme: SGW, veri paketlerini belirlenen taşıyıcılara dayalı olarak UE ile PDN-GW arasında yönlendirir.
  • Mobilite Sabitleme: SGW, devir sırasında kullanıcı düzlemi için bir sabitleme noktası görevi görerek UE farklı hücreler veya izleme alanları arasında hareket ettiğinde veri yolunun korunmasını sağlar.
  • Şarj Desteği: SGW, ücretlendirme ve faturalandırma amacıyla bilgi sağlayarak operatörlerin her kullanıcı için veri kullanımını takip etmesine yardımcı olur.

MME ve SGW birlikte, kullanıcı hareketliliğini yönetmek, kesintisiz geçişler sağlamak, taşıyıcıları oluşturmak ve sürdürmek ve LTE ve 5G ağları içindeki kullanıcı verilerinin yönlendirilmesini optimize etmek için işbirliği yapıyor. Bu unsurlar, kullanıcılara verimli ve güvenilir mobil iletişim hizmetlerinin sunulmasında hayati bir rol oynar ve aynı zamanda ağın genel yönetimine ve kontrolüne de katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts