LTE’de paket veri ağı nedir?

LTE’de Paket Veri Ağını (PDN) Anlamak

Uzun Vadeli Gelişimde (LTE) Paket Veri Ağı (PDN), Kullanıcı Ekipmanı (UE) ile İnternet veya özel kurumsal ağlar gibi harici ağlar arasında veri aktarımının kolaylaştırılmasında çok önemli bir rol oynar. PDN’nin ayrıntılarına ve LTE mimarisindeki önemine bakalım.

1. Paket Veri Ağına Giriş:

1.1. Tanım:

LTE’deki Paket Veri Ağı (PDN), kullanıcının cihazı (UE) ile harici ağlar arasında veri iletmek için paket anahtarlamalı teknolojiyi kullanan bir ağı ifade eder. İnternet, kurumsal intranetler veya diğer veri ağları gibi çeşitli ağ türlerini içerebilir.

1.2. Veri İletim Paradigması:

İletişimin tüm süresi boyunca özel bir yolun oluşturulduğu devre anahtarlamalı ağların aksine, PDN’ler paket anahtarlamayı kullanır. Bu, verilerin paketlere bölündüğü ve bunların daha sonra ayrı ayrı yönlendirilip varış noktasında yeniden birleştirildiği anlamına gelir. Bu paradigma, veri hizmetlerinin dinamik ve patlamalı doğası için çok uygundur.

2. LTE’deki Paket Veri Ağının Bileşenleri:

2.1. UE (Kullanıcı Ekipmanı):

Bir akıllı telefon, tablet veya başka bir bağlı cihaz olabilen UE, paket gönderip alarak veri iletişimini başlatır. UE, LTE ağıyla arayüz oluşturmak için gerekli donanım ve yazılımla donatılmıştır.

2.2. eNodeB (Gelişmiş DüğümB):

eNodeB, UE ile iletişim kuran LTE baz istasyonudur. Radyo kaynağı yönetimi, planlama ve hava arayüzünün kurulması gibi görevleri yerine getirir. eNodeB, UE ile Geliştirilmiş Paket Çekirdeği (EPC) arasındaki radyo bağlantısını yönetmekten sorumludur.

2.3. Gelişmiş Paket Çekirdeği (EPC):

EPC, LTE’deki çekirdek ağdır ve birkaç temel öğeden oluşur:

  • Mobilite Yönetimi Varlığı (MME): UE kimlik doğrulaması, izleme alanı güncellemeleri ve devirler gibi mobiliteye yönelik sinyalleri yönetir.
  • Serving Gateway (SGW): Kullanıcı veri paketlerini yönlendirir ve iletir, LTE ağı içindeki mobilite ile ilgili işlevleri yönetir.
  • Paket Veri Ağı Ağ Geçidi (PGW): LTE ağı ile İnternet gibi harici PDN’ler arasında arayüz görevi görür. IP adreslerini tahsis eder ve kullanıcı veri trafiğini yönetir.

3. PDN Bağlantısı ve Veri Aktarımı:

3.1. PDN Bağlantı Kurulumu:

  1. Ekleme Prosedürü: UE açıldığında veya yeni bir konuma taşındığında, LTE ağına bağlanarak ekleme prosedürünü başlatır.
  2. PDN Bağlantı Talebi: Bağlandıktan sonra UE, İnternet gibi belirli bir PDN’ye bağlantı kurulmasını talep edebilir.
  3. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Ağ, UE’nin istenen PDN’ye erişim hakkına sahip olmasını sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme prosedürlerini gerçekleştirir.

3.2. Veri aktarımı:

  1. Veri İletim Talebi: UE’nin veri göndermesi veya alması gerektiğinde ağa bir istek gönderir.
  2. EPC aracılığıyla yönlendirme: Veriler, UE ile harici PDN arasındaki paket akışını SGW ve PGW yöneterek EPC aracılığıyla yönlendirilir.
  3. Harici Ağ İletişimi: PGW, harici PDN’lere arayüz görevi görerek verilerin hedefine doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.

4. PDN’de Hizmet Kalitesi (QoS):

4.1. QoS Parametreleri:

LTE’deki PDN bağlantıları, belirli Hizmet Kalitesi (QoS) parametreleriyle karakterize edilir. Bu parametreler, farklı hizmetlerin gerekli düzeyde performans almasını sağlayan veri hızını, gecikmeyi ve güvenilirliği içerir.

4.2. QoS Yönetimi:

EPC, özellikle SGW ve PGW, QoS politikalarının uygulanmasında hayati bir rol oynar. Kaynakların tahsisini yönetirler, trafiğe öncelik verirler ve ağın tanımlanan QoS kriterlerini karşılamasını sağlarlar.

5. Dolaşım ve PDN:

LTE, dolaşıma izin vererek bir UE’nin kendi ev ağının dışında olsa bile PDN’lere erişmesine olanak tanır. Ev ağı, UE dolaşımdayken kesintisiz PDN bağlantısı sağlamak için ziyaret edilen ağla iletişim kurar.

6. Güvenlik Hususları:

PDN bağlantılarındaki güvenlik, kimlik doğrulamayı, şifrelemeyi ve bütünlük korumasını içerir. UE ve ağ, bağlantının meşruiyetini sağlamak için kimlik doğrulama prosedürlerini gerçekleştirir ve yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için veri trafiği şifrelenir.

7. Çözüm:

Özetle LTE’deki Paket Veri Ağı (PDN), Kullanıcı Ekipmanı (UE) ile harici ağlar arasında veri bağlantısını sağlayan temel bir unsurdur. LTE ağlarında verimli ve güvenli veri iletişiminin sağlanması için bağlantıların kurulmasını, veri aktarımını, Hizmet Kalitesi hususlarını ve güvenlik önlemlerini içerir.

Recent Updates

Related Posts