LTE’de neden SC-FDMA kullanılıyor?

Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (SC-FDMA), LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarının yukarı bağlantı iletiminde kullanılan bir anahtar modülasyon şemasıdır. SC-FDMA, güç verimliliği, tepe-ortalama güç oranı (PAPR) ve sinyal amplifikasyonu ile ilgili sorunları ele alarak, onu uplink iletişimi için çok uygun hale getiren belirli özelliklere sahiptir. LTE’de SC-FDMA’nın kullanılmasının nedenlerini ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Düşük Tepe-Ortalama Güç Oranı (PAPR):

Güç verimliliği:

 • SC-FDMA, Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) gibi diğer modülasyon şemalarına kıyasla daha düşük bir Tepe-Ortalama Güç Oranı (PAPR) sergiler. Bu daha düşük PAPR, daha verimli güç amplifikasyonuna izin verdiğinden, yukarı bağlantı iletimindeki mobil cihazlar için avantajlıdır.

Güç Amplifikatörünün Azaltılmış Geri Kapanması:

 • SC-FDMA’nın daha düşük PAPR’si, bozulmayı önlemek için güç amplifikatörü çıkış gücündeki azalma olan güç amplifikatörü geri çekilme ihtiyacını azaltır. Bu, mobil cihazlarda daha verimli güç kullanımına yol açarak pil ömrünün ve enerji verimliliğinin artmasına katkıda bulunur.

2. Uplink İletiminde Amplifikatör Verimliliği:

Güç Amplifikatörü Verimliliği:

 • SC-FDMA’nın özellikleri, onu mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan güç amplifikatörleri için daha uygun hale getirir. Daha düşük PAPR ve bunun sonucunda ortaya çıkan azaltılmış güç amplifikatörü gerilemesi, güç amplifikatörü verimliliğinin artmasına katkıda bulunarak mobil cihazlarda sınırlı güç kaynaklarının daha etkili kullanılmasına olanak tanır.

Uzatılmış Pil Ömrü:

 • Yukarı bağlantı iletimindeki geliştirilmiş amplifikatör verimliliği, mobil cihazların enerji tüketimini doğrudan etkiler. SC-FDMA ile mobil cihazlar verimli yukarı bağlantı iletişimi sağlayabilir, bu da pil ömrünün uzamasına ve genel cihaz performansının iyileşmesine yol açar.

3. Spektral Sınırlama:

Daha Az Bant Dışı Emisyonlar:

 • SC-FDMA, OFDM’ye kıyasla daha iyi spektral koruma sergiler. Bu, yukarı bağlantıda iletilen sinyalin tahsis edilen frekans bandıyla daha sınırlı olduğu ve bunun sonucunda bant dışı emisyonların azaldığı anlamına gelir. Bu özellik, düzenleyici gerekliliklere uymak ve bitişik frekans bantlarıyla paraziti önlemek için çok önemlidir.

Parazitin Azaltılması:

 • SC-FDMA’nın geliştirilmiş spektral muhafazası, komşu frekans bantlarındaki parazitin azaltılmasına katkıda bulunarak, yukarı bağlantı iletimlerinin, bitişik frekans aralıklarında çalışan diğer kablosuz hizmetleri olumsuz etkilememesini sağlar.

4. Frekans Alanı Eşitleme:

Uyarlanabilir Eşitleme:

 • SC-FDMA, yukarı bağlantı kanallarının özelliklerine çok uygun olan frekans alanı eşitleme tekniklerini kullanır. Bu uyarlanabilir eşitleme, zorlu yayılma ortamlarında sağlam ve güvenilir bir iletişim bağlantısı sağlayarak frekans seçici zayıflamanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Kanal Varyasyonlarının Etkin Kullanımı:

 • SC-FDMA’da kullanılan frekans alanı eşitlemesi, yukarı bağlantı kanalı koşullarındaki değişikliklerin etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Bu, özellikle mobil cihazların dinamik ve hızla değişen kanal koşullarıyla karşılaşabileceği senaryolarda güvenilir iletişim sağlamak için gereklidir.

5. Daha Basit Alıcı Uygulaması:

Daha Az Karmaşıklık:

 • SC-FDMA için alıcı uygulaması, diğer modülasyon şemaları için kullanılan alıcılarla karşılaştırıldığında genellikle daha basittir. Karmaşıklıktaki bu azalma, güç açısından daha verimli ve uygun maliyetli alıcı tasarımlarına yol açtığından mobil cihazlar için avantajlıdır.

Mobil Cihazlara Uygunluk:

 • SC-FDMA’nın basitleştirilmiş alıcı uygulaması, genellikle sınırlı işlem kapasitesine ve pil kaynaklarına sahip olan mobil cihazların kısıtlamalarıyla iyi uyum sağlar. Azalan karmaşıklık, LTE ağlarında yukarı bağlantı iletişiminin genel verimliliğine ve performansına katkıda bulunur.

6. Mevcut Sistemlerle Uyumluluk:

Eski Sistemlerle Entegrasyon:

 • SC-FDMA, LTE’ye geçişi kolaylaştıracak şekilde mevcut sistemlerle geriye dönük olarak uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu uyumluluk, LTE’nin diğer kablosuz teknolojilerle bir arada bulunmasını kolaylaştırarak operatörler ve hizmet sağlayıcılar için sorunsuz bir geçiş yolu sağlar.

Birlikte çalışabilirlik:

 • SC-FDMA’nın eski sistemlerle uyumluluğu, birlikte çalışabilirliği artırarak LTE cihazları ve diğer kablosuz ağlarda çalışan cihazlar arasında kesintisiz iletişim sağlar. Bu birlikte çalışabilirlik, uyumlu ve birbirine bağlı bir iletişim ekosisteminin sağlanması için gereklidir.

Çözüm:

Sonuç olarak, LTE’nin yukarı bağlantı iletiminde Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişimin (SC-FDMA) kullanımı, güç verimliliği, azaltılmış PAPR, amplifikatör verimliliği, spektral koruma, frekans alanı dengeleme, basitleştirilmiş alıcı uygulaması ve uyumluluk avantajlarından kaynaklanmaktadır. Mevcut sistemlerle. SC-FDMA’nın özellikleri, onu mobil cihazların benzersiz gereksinimlerine ve kısıtlamalarına çok uygun hale getirerek LTE ağlarının genel başarısına ve verimliliğine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts