IP adresindeki bağlantı noktası nedir?

Bir liman
IP adresi, tek bir IP adresi üzerinde çalışan farklı hizmetler veya işlemler arasında ayrım yapmak için kullanılan sayısal bir tanımlayıcıyı ifade eder. Bağlantı noktaları, bir cihazdaki birden fazla uygulamanın internet üzerinden aynı anda iletişim kurmasına olanak tanır. Bağlantı noktaları, 0 ile 65535 arasında değişen sayılarla temsil edilir; iyi bilinen bağlantı noktaları (0-1023), HTTP (bağlantı noktası 80) ve HTTPS (bağlantı noktası 443) gibi belirli hizmetler için ayrılmıştır.

Bağlantı noktaları, internet protokol paketinde (TCP/IP) iletişim için uç noktalar olarak hizmet eder. Her işleme benzersiz bir bağlantı noktası numarası atayarak cihazların birden fazla ağ işlemini aynı anda yönetmesine olanak tanırlar. Bu, uygulamalar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve bir ağ üzerinden gönderilen verilerin, atanan bağlantı noktası numarasına göre amaçlanan hedef hizmete veya uygulamaya ulaşmasını sağlar.

Bağlantı noktası numaranızı bulmak için kullandığınız belirli uygulamanın veya hizmetin yapılandırma ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Genellikle ağ iletişimi gerektiren uygulamalar, veri göndermek ve almak için kullandıkları bağlantı noktası numarasını belirtir. Örneğin, web sunucuları varsayılan olarak 80 (HTTP) veya 443 (HTTPS) bağlantı noktasını kullanır. Windows veya macOS’ta, etkin bağlantıları ve bunlarla ilişkili bağlantı noktası numaralarını listelemek için ağ tanılama araçlarını veya netstat gibi komutları da kullanabilirsiniz.

Ağ terminolojilerinde ana bilgisayar, bir ağa bağlı olan ve IP adresiyle tanımlanan bir bilgisayar veya sunucu gibi bir cihazı ifade eder. Öte yandan bağlantı noktası, tek bir ana bilgisayarda çalışan farklı hizmetler veya işlemler arasında ayrım yapan sayısal bir tanımlayıcıdır. Bir ana bilgisayar ve bağlantı noktası birlikte iletişim için benzersiz bir uç nokta oluşturur ve internet üzerinden cihazlar ve uygulamalar arasında veri alışverişine olanak tanır.

Her IP adresi teorik olarak kendisiyle ilişkilendirilmiş 65.536 bağlantı noktasına sahip olabilir. Bu bağlantı noktaları üç aralığa ayrılmıştır: iyi bilinen bağlantı noktaları (0-1023), kayıtlı bağlantı noktaları (1024-49151) ve dinamik veya özel bağlantı noktaları (49152-65535). Bu bağlantı noktalarının büyük çoğunluğu ağ iletişimi için kullanılacak uygulamalar için kullanılabilir ve bu da geniş bir hizmet ve süreç yelpazesinin internet üzerinden tek bir IP adresi üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır.

Recent Updates

Related Posts