İnternet protokolleri nelerdir?

İnternet protokolleri, cihazların internet üzerinden nasıl iletişim kurduğunu ve veri alışverişinde bulunduğunu tanımlayan standartlaştırılmış kurallar veya yönergelerdir. Veri paketlerinin iletilmesi, alınması ve yönlendirilmesi için ortak formatlar ve prosedürler oluşturarak farklı ağlar ve sistemler arasında birlikte çalışabilirliği sağlarlar. İnternet protokollerine örnek olarak TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü), HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü), FTP (Dosya Aktarım Protokolü) ve SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) verilebilir.

İnternet Protokol paketi (TCP/IP) kapsamındaki dört ana protokol şunlardır:

  1. IP (İnternet Protokolü): Bu protokol, veri paketlerinin ağlar arasında adreslenmesini ve yönlendirilmesini yönetir. Cihazlara benzersiz IP adresleri atar ve veri paketlerinin hedeflerine doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.
  2. TCP (İletim Kontrol Protokolü): TCP, veri paketlerinin sıralı ve hatasız iletilmesini sağlayarak cihazlar arasında güvenilir, bağlantı odaklı iletişim sağlar. Veri bütünlüğünü garanti altına almak için paket onayını, yeniden iletimini ve akış kontrolünü yönetir.
  3. UDP (Kullanıcı Datagram Protokolü): UDP, hızlı, güvenilmez veri iletimi sağlayan hafif, bağlantısız bir protokoldür. Medya akışı ve çevrimiçi oyun oynama gibi gerçek zamanlı uygulamalarda olduğu gibi, hız ve verimliliğe güvenilirlikten daha fazla öncelik verildiğinde kullanılır.
  4. ICMP (İnternet Kontrol Mesajı Protokolü): ICMP, IP ağlarında teşhis ve hata raporlama işlevleri için kullanılır. Ağ sorunlarını belirtmek veya kullanıcıları ağ durumu hakkında bilgilendirmek için cihazların hata mesajları göndermesine ve kontrol mesajları göndermesine olanak tanır.

Protokol, verilerin ağlar arasında nasıl biçimlendirileceğini ve iletileceğini yöneten bir dizi kural ve sözleşmedir. Cihazlar arasında alınıp verilen mesajların biçimini ve sırasını, farklı mesaj türlerine yanıt olarak gerçekleştirilen eylemleri ve veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılan hata kontrol mekanizmalarını tanımlar. Protokoller, TCP ve UDP gibi iletişim protokolleri, OSPF (Önce En Kısa Yolu Aç) gibi yönlendirme protokolleri, HTTP ve FTP gibi uygulama katmanı protokolleri ve SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) gibi ağ yönetimi protokolleri dahil olmak üzere çeşitli türlere ayrılabilir.

İnternet protokollerinin tam sayısı, nasıl sınıflandırıldıklarına bağlı olarak değişebilir. Temel adresleme ve yönlendirmeden (IP gibi) uygulamaya özel görevlere (web’de gezinmek için HTTP gibi) kadar internet iletişiminin çeşitli yönlerini tanımlayan yüzlerce protokol vardır. Yalnızca TCP/IP paketi, her biri ağ yığınında belirli bir işleve hizmet eden düzinelerce protokol içerir.

Çeşitli internet protokolleri arasında en yaygın olanı ve yaygın olarak kullanılanı TCP/IP’dir (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü). TCP/IP, dünya çapındaki cihazlar ve ağlar arasında iletişim ve veri alışverişinin temelini sağlayan, internetin temel protokol paketidir. Adresleme ve yönlendirme için IP, güvenilir veri dağıtımı için TCP, hızlı iletim için UDP ve çok çeşitli internet hizmetlerini ve uygulamalarını toplu olarak destekleyen diğerleri gibi protokolleri içerir.

Recent Updates

Related Posts