GSM’de Fade Marj Hesaplaması

Daha önce GSM’de solma etkisi hakkında yazdığım gibi burada da GSM’de Solma Marjı Hesaplaması hakkında yazıyorum.

 • Hücre alanı olasılığı (CAP), sinyal gücüne alıcı hassasiyetinden daha büyük olan hücre alanının yüzdesidir.
 • CAP radyo ortamına bağlıdır; öncelikle log normal sönümlü sinyal(ler)in standart sapması ve yayılma kaybı sabiti (n)
 • CAP aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır

PCA=½ ( 1+ erf (a) + exp (2ab+1/b2)(1 – erf(ab+1/b)))

Nerede:

PCA = Hücre alanı olasılığı

A = Mfade/s

B = 10nLog10(e) / sÖ2

 MFADE = Soldurma kenar boşluğu uygulandı

            s = Alınan sinyalin standart sapması

            N = Yayılma sabiti

Dış Mekan Solma Marjı

 • Dış mekan solma marjı, lognormal gölgelemenin standart sapmasına ve yayılma sabitine bağlıdır
 • Yayılma sabiti çevreye ve frekansa bağlıdır.
 • Kentsel alanlar için yayılma sabiti 2,7 ila 5 arasında değişir; hem 850 Mhz hem de 1900 Mhz için tipik değer 5’tir.
 • Standart sapma ayrıca ortama ve frekansa göre değişir ve frekansa göre biraz değişebilir.
 • Kentsel alanlar kırsal alanlara göre daha yüksek standart sapmaya sahiptir. Tipik değer 5-12dB arasında değişir ve tipik değer 8dB
 • ‘dir.

 • Dış mekan solma marjı, CAP       denkleminin grafiği kullanılarak hesaplanabilir.
 • Sonraki şekil, 3,5 yayılma sabiti ve 5, 8 ve 12 standart sapma için CAP grafiğini göstermektedir.

Şekilden alınan sinyalin standardına bağlı olarak Bağlantı Bütçesine uygulanacak sönüm marjı seçilebilir.

Recent Updates

Related Posts