FTP veri protokolü nedir?

FTP veya Dosya Aktarım Protokolü, bilgisayar ağındaki bir istemci ile sunucu arasında dosya aktarımı için kullanılan standart bir ağ protokolüdür. TCP/IP protokol paketinin uygulama katmanında çalışır ve hem anonim hem de kimliği doğrulanmış erişimi destekler.

FTP protokolü, dosyaların istemci ve sunucu arasında nasıl aktarıldığını ve yönetildiğini yönetir. Komutları vermek ve dosya aktarımlarını koordine etmek için bir kontrol bağlantısı (genellikle TCP bağlantı noktası 21’de) kullanırken, gerçek dosya verilerini aktarmak için ayrı veri bağlantıları dinamik olarak kurulur (aktif mod için TCP bağlantı noktası 20 veya pasif mod için diğer bağlantı noktaları kullanılarak).

FTP ile ilişkili veri protokolü numarası, FTP’nin aktif veya pasif modda çalışmasına bağlıdır. Aktif mod FTP’de, sunucu, TCP bağlantı noktası 20 üzerinden istemciye bir veri bağlantısı başlatır. Pasif mod FTP’de, sunucu, veri bağlantısı için bir IP adresi ve bağlantı noktası numarası sağlayarak, istemci hem kontrol hem de veri bağlantılarını başlatır.

FTP’deki veri bağlantısı, istemci ile sunucu arasında özellikle dosya verilerinin aktarımı için kurulan ayrı TCP bağlantısını ifade eder. Etkin mod FTP’de sunucu, istemcinin belirtilen IP adresi ve bağlantı noktası numarasına bir veri bağlantısı açar. Pasif mod FTP’de istemci, veri aktarımı için sunucunun belirtilen IP adresine ve bağlantı noktası numarasına bağlanır.

FTP, dosyaların aktarımı için aşağıdakiler dahil farklı veri türlerini destekler:

  1. ASCII (veya metin) modu: Satır sonlarının hedef sistemin kurallarına uyacak şekilde dönüştürüldüğü metin dosyalarının aktarımı için uygundur (örneğin, Windows için CR-LF, Unix için LF).
  2. İkili (veya görüntü) modu: İkili dosyaları aktarmak için kullanılır ve dosyanın bayt bazında içeriğini değiştirmeden korur.
  3. EBCDIC modu: Esas olarak eski IBM ana bilgisayar sistemlerinde bulunan EBCDIC karakter kodlamasını kullanan sistemler arasında dosya aktarımı için kullanılır.

FTP’de veri türü seçimi, aktarılan dosyaların niteliğine bağlıdır ve dosyaların hedef sistemde doğru şekilde yorumlanmasını ve kullanılabilir olmasını sağlar.

Recent Updates

Related Posts