CDMA’da Ters Kanal Yapısı

Ters CDMA Kanalı, Erişim Kanalları ve Ters Trafik Kanallarından oluşur. Bu kanallar aynı CDMA frekans atamasını paylaşır. Her Trafik Kanalı, ayrı bir kullanıcı uzun kod dizisiyle tanımlanır ve her Erişim Kanalı, ayrı bir Erişim Kanalı uzun kod dizisiyle tanımlanır. Aşağıdaki şekil Ters CDMA Kanalındaki bir baz istasyonu tarafından alınan sinyallerin örneğini göstermektedir.

Geri bağlantı, ileri bağlantı için kullanılan aynı 32768 uzunluktaki ikili kısa PN dizilerini kullanır. Ancak ileri bağlantıdan farklı olarak sabit kodlu faz ofseti kullanılır. Aboneyi tanımlamak için kullanıcı tarafından belirlenen zaman farkına sahip uzun (242-1) bir PN dizisi kullanılır (AMPS’deki ESN’ye benzer). Daha sonra diziye 42 bit genişliğinde bir maske ile modulo-2 eklenir.

Abone ünitesi, Ters Trafik Kanalı ve Erişim Kanalı üzerinde iletilen verileri serpiştirmeden önce evrişimli olarak kodlar. İletilen dijital bilgi, Erişim Kanalı ve Ters Trafik Kanalının Hız Seti 1 için kısıtlama uzunluğu 9’un 1/3’lük bir oran kodu kullanılarak evrişimli olarak kodlanır. Ters Trafik kanalının Hız Seti 2 için evrişimli kod oranı 1/2’dir.

Kodlanmış bilgi daha sonra 20 ms’lik bir aralıkta serpiştirilir. Aralıklı
Bilgi daha sonra her biri 6 sembol grubundan oluşan kod sözcükleriyle gruplandırılır. Bu kod sözcükleri, iletim için 64 ortogonal Walsh Kodundan birini seçmek için kullanılır. Ters bağlantıda bilgi aktarımı için Walsh Kodları kullanılır. Ters CDMA frekans kanalı, Çağrı kanalı başına 62’ye kadar TCH’yi ve Çağrı Kanalı başına 32 Erişim Kanalını destekleyebilir.

Recent Updates

Related Posts