CDMA ve WCDMA arasındaki fark nedir?

Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA) ve Geniş Bant Kod Bölmeli Çoklu Erişim (WCDMA), mobil iletişim sistemlerinde kullanılan iki farklı teknolojidir. Her ikisi de Kod Bölmeli Çoklu Erişim şemsiyesi altına girse de farklı özelliklere, uygulamalara ve amaçlara sahiptirler. CDMA ve WCDMA arasındaki farkların ayrıntılı bir açıklaması:

CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim):

1. Genel Bakış:

 • Tanım: CDMA, her kullanıcıya benzersiz kodlar atayarak birden fazla kullanıcının aynı frekans bandını aynı anda paylaşmasına olanak tanıyan bir dijital kablosuz iletişim teknolojisidir.
 • Eski Teknoloji: CDMA başlangıçta 2G (ikinci nesil) mobil iletişim standardı olarak geliştirildi ve CDMA2000 ağlarında geniş çapta benimsendi.

2. Temel özellikler:

 • Yayılmış Spektrum Teknolojisi: CDMA, her kullanıcının sinyalinin benzersiz bir kod kullanılarak geniş bir frekans bandına yayıldığı yayılmış spektrum teknolojisini kullanır. Bu, birden fazla kullanıcının aynı frekansta aynı anda iletim ve alım yapmasına olanak tanır.
 • Yumuşak Aktarma: CDMA, yumuşak aktarmayı destekleyerek mobil cihazların aktarım sırasında aynı anda birden fazla baz istasyonuyla iletişim kurmasına olanak tanır. Bu, mobilite sırasında çağrı kalitesini ve sürekliliğini artırır.

3. Frekans aralıkları:

 • Spectrum Bantları: CDMA, hem 800 MHz hem de 1900 MHz bantları dahil olmak üzere çeşitli frekans bantlarında çalışır. Farklı bölgeler ve ağ operatörleri farklı frekans tahsisleri kullanabilir.

4. Dağıtım:

 • 2G Teknolojisi: CDMA öncelikle ses ve temel veri hizmetleri sunan bir 2G teknolojisi olarak kullanıldı. CDMA2000, daha yüksek veri hızları ve iyileştirilmiş spektral verimlilik için iyileştirmeler sundu.

5. Evrim:

 • CDMA2000 Standartları: CDMA2000 olarak bilinen CDMA’nın gelişmiş sürümleri, veri hizmetleri desteği ve daha yüksek veri hızları dahil olmak üzere 3G yeteneklerini tanıttı. CDMA2000, 1xRTT (Radyo İletim Teknolojisi) ve EV-DO (Evrim Verileri Optimize Edilmiş) gibi standartları içerir.

WCDMA (Geniş Bant Kod Bölmeli Çoklu Erişim):

1. Genel Bakış:

 • Tanım: UMTS (Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi) olarak da bilinen WCDMA, CDMA ilkelerini kullanan ancak geleneksel CDMA’ya kıyasla daha geniş bant genişliğine ve daha yüksek veri hızlarına sahip bir 3G mobil iletişim teknolojisidir.
 • Uluslararası Standart: WCDMA, 3G mobil ağlar için 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) tarafından tanımlanan uluslararası bir standarttır.

2. Temel özellikler:

 • Geniş Bant Spektrumu: WCDMA, geleneksel CDMA’ya kıyasla daha geniş bir bant genişliği kullanır ve daha yüksek veri hızlarına ve gelişmiş kapasiteye olanak tanır.
 • Doğrudan Sıralı Yayılı Spektrum (DSSS): WCDMA, verilerin benzersiz bir kod kullanılarak geniş bir frekans bandına yayıldığı doğrudan sıralı yayılı spektrum modülasyonunu kullanır. Bu, girişime ve çok yollu sönümlemeye karşı dayanıklılık sağlar.

3. Frekans aralıkları:

 • Spectrum Bantları: WCDMA, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz ve 1900 MHz bantları dahil olmak üzere çeşitli frekans bantlarında çalışır. Farklı bölgeler ve ağ operatörleri farklı frekans tahsisleri kullanabilir.

4. Dağıtım:

 • 3G Teknolojisi: WCDMA, hem ses hem de veri hizmetleri için daha yüksek veri hızları sağlayan bir 3G teknolojisi olarak kullanılır. Dünya çapındaki 3G ağlarının temelini oluşturur.

5. Evrim:

 • HSPA ve HSPA+: WCDMA, Yüksek Hızlı Paket Erişimi (HSPA) ve HSPA+ standartlarının sunulmasıyla gelişti ve veri hızlarında ve ağ verimliliğinde daha fazla iyileştirme sağladı. Bu teknolojiler 3G’den 4G’ye geçiş yolunu sağladı.

Önemli Farklılıklar:

 1. Nesil:
  • CDMA: Başlangıçta 2G teknolojisi olarak geliştirildi, daha sonra 3G özelliklerini desteklemek için CDMA2000’e dönüştü.
  • WCDMA: 3GPP standardı kapsamında 3G teknolojisi olarak geliştirildi.
 2. Bant genişliği ve Veri Hızları:
  • CDMA: WCDMA’ya kıyasla daha dar bant genişliği kullanır ve 2G ve erken 3G dağıtımlarında daha düşük veri hızları sağlar.
  • WCDMA: Daha geniş bir bant genişliği kullanarak 3G ağlarında daha yüksek veri hızları ve gelişmiş ağ kapasitesi sunar.
 3. Uluslararası standartlar:
  • CDMA: CDMAOne ve CDMA2000 dahil olmak üzere çeşitli tescilli standartlar altında çalışır.
  • WCDMA: 3GPP tarafından tanımlanan, küresel birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk sağlayan uluslararası bir standart.
 4. Dağıtım Dönemi:
  • CDMA: Esas olarak 2G çağında kullanıldı ve CDMA2000 ile 3G’ye dönüştü.
  • WCDMA: 2G’den 3G’ye geçişi temsil eden bir 3G teknolojisi olarak geliştirildi ve kullanıldı.
 5. Teknolojinin Gelişimi:
  • CDMA: CDMA2000’e dönüştü, 3G özelliklerini tanıttı ancak WCDMA ile karşılaştırıldığında veri hızlarında sınırlamalar vardı.
  • WCDMA: 3G alanında HSPA ve HSPA+’ya dönüştü, daha yüksek veri hızları ve gelişmiş verimlilik sağladı.

Özetle, hem CDMA hem de WCDMA Kod Bölmeli Çoklu Erişim ilkelerinden yararlanırken, farklı nesillerle ilişkilidirler ve farklı özelliklere sahiptirler. Başlangıçta bir 2G teknolojisi olan CDMA, 3G için CDMA2000’e dönüştü; WCDMA ise uluslararası standart 3GPP kapsamında daha geniş bant genişliği ve daha yüksek veri hızları sunan bir 3G teknolojisi olarak geliştirildi.

Recent Updates

Related Posts