Bulut platformu yönetimi nedir?

Bulut platformu yönetimi, bir bulut platformu tarafından sağlanan bulut bilişim kaynaklarının ve hizmetlerinin yönetimini ve gözetimini ifade eder. Sanal makinelerin sağlanması ve yapılandırılması, depolama ve ağ kaynaklarının yönetilmesi, performansın ve kullanılabilirliğin izlenmesi, güvenlik ve uyumluluğun sağlanması gibi görevleri içerir. Etkili bulut platformu yönetimi, kuruluşların kaynak kullanımını optimize etmesine, altyapıyı talebe göre ölçeklendirmesine ve bulut ortamlarında güvenilirliği ve güvenliği sürdürmesine yardımcı olur.

Bulut platformu, kullanıcılara internet üzerinden bulut bilişim hizmetleri sağlayan kapsamlı bir altyapıyı veya ortamı ifade eder. Kuruluşların fiziksel donanıma yatırım yapmadan veya veri merkezlerinin bakımını yapmadan uygulamaları ve hizmetleri dağıtmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan donanım altyapısını (sunucular, depolama, ağ oluşturma), sanallaştırma yazılımını ve yönetim araçlarını içerir. Bulut platformları genellikle bilgi işlem kaynakları (sanal makineler), depolama çözümleri (nesne depolama, blok depolama), ağ oluşturma yetenekleri (sanal ağlar, yük dengeleyiciler), veritabanları, geliştirici araçları ve güvenlik hizmetleri gibi hizmetler sunar.

Bulut platformunun işlevi, kuruluşların internet üzerinden bilgi işlem kaynaklarını ve hizmetlerini dağıtabileceği, yönetebileceği ve bunlara erişebileceği esnek ve ölçeklenebilir bir ortam sağlamaktır. Bulut platformları, kullanıcıların özel ihtiyaç ve gereksinimlerine göre hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve hizmet olarak yazılım (SaaS) tekliflerinden yararlanmasına olanak tanır. Temel işlevler arasında sanal makinelerin ve diğer kaynakların sağlanması ve yönetilmesi, verilerin güvenli bir şekilde depolanması ve erişilmesi, uygulama geliştirme ve dağıtımının kolaylaştırılması ve yedekli altyapı ve küresel veri merkezleri aracılığıyla yüksek kullanılabilirlik ve performansın sağlanması yer alır.

Kuruluşların kullanabileceği, her biri farklı kullanım örneklerine ve sektörlere göre uyarlanmış bir dizi hizmet ve yetenek sunan birçok önemli bulut platformu vardır. Yaygın olarak kullanılan bulut platformlarına örnek olarak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) verilebilir. AWS, bilgi işlem gücü, depolama seçenekleri ve veritabanlarının yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini de içeren kapsamlı bir bulut bilişim hizmetleri paketi sunar. Microsoft Azure, Microsoft’un yazılım ve hizmet ekosistemiyle entegre, sanal makineler, uygulama hizmetleri ve yapay zeka araçları dahil olmak üzere geniş bir bulut hizmetleri kümesi sunar. Google Cloud Platform; veri analizi, makine öğrenimi ve kapsayıcı yönetimi yeteneklerini vurgulayarak altyapı, platform ve üretkenlik hizmetleri sağlar. Bu bulut platformları, kuruluşların bulutta uygulama ve hizmetleri verimli ve güvenli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Recent Updates

Related Posts