Bulut güvenliğinde CCM nedir?

Bulut güvenliğinde CCM, Bulut Kontrol Matrisi anlamına gelir. Kuruluşların bulut hizmeti sağlayıcılarının güvenlik duruşunu değerlendirmesine yardımcı olmak için Cloud Security Alliance (CSA) tarafından geliştirilen bir çerçevedir. CCM, veri güvenliği, kimlik yönetimi, uyumluluk ve risk yönetimi gibi bulut bilişimin çeşitli yönlerini ele alan bir dizi güvenlik kontrolü ve en iyi uygulamaları sağlar. Kuruluşlar, bulut sağlayıcılarının güvenlik yeteneklerini değerlendirmek ve belirli güvenlik gereksinimlerini ve mevzuat uyumluluğunu karşıladıklarından emin olmak için CCM’yi kullanabilir.

CCM
Bulut bilişim, önde gelen uyumluluk çerçeveleri, düzenlemeler ve endüstri standartlarıyla eşlenen kapsamlı bir güvenlik kontrolleri seti olan Bulut Kontrolleri Matrisini ifade eder. Güvenlik kontrollerinin değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayarak kuruluşların bulut hizmetleriyle ilişkili güvenlik risklerini anlamasına ve yönetmesine yardımcı olur. CCM, bulut tüketicilerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerine göre bulut hizmetlerini seçme ve kullanma konusunda bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

CCM, güvenlikten bahsederken Cloud Security Alliance (CSA) tarafından geliştirilen Bulut Kontrol Matrisini ifade eder. Bulut bilişim ortamlarının güvenlik durumunu değerlendirmek ve geliştirmek için bir çerçeve görevi görür. CCM, veri yönetimi, altyapı güvenliği ve olaylara müdahale gibi alanlar da dahil olmak üzere 16 alandaki güvenlik kontrollerinin ana hatlarını çizer. Kuruluşlar, bu kontrolleri uygulayarak bulut ortamlarındaki genel güvenlik duruşlarını geliştirebilir ve bulutun benimsenmesiyle ilişkili riskleri azaltabilir.

Ağ güvenliğinde CCM bağlamsal olarak, uygulamasını bulut tabanlı ağ altyapıları için özel olarak uyarlanmış güvenlik kontrollerini içerecek şekilde genişleten Bulut Kontrolleri Matrisini ifade eder. Bu uyarlama, kuruluşların bulut ortamlarında konuşlandırılan ağ kaynaklarını etkili bir şekilde güvence altına almasına yardımcı olur. Ağ güvenliğine yönelik CCM, orijinal Bulut Kontrolleri Matrisindeki en iyi uygulamaları ve yönergeleri entegre ederek bulut tabanlı ağ mimarileri için sağlam güvenlik önlemleri sağlamaya odaklanır.

CCM güvenlik standardı, Cloud Security Alliance (CSA) tarafından geliştirilen Bulut Kontrol Matrisini (CCM) ifade eder. Tek bir standart değil, çeşitli güvenlik standartları, düzenlemeler ve en iyi uygulamalarla uyumlu kapsamlı bir çerçevedir. CCM, bulut ortamlarında güvenlik kontrollerinin uygulanmasına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayarak kuruluşların uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına ve bulutun benimsenmesiyle ilişkili güvenlik risklerini azaltmalarına yardımcı olur. Güvenlik uygulamalarını geliştirmek ve buluttaki verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için hem bulut hizmeti sağlayıcıları hem de tüketiciler için değerli bir kaynak olarak hizmet eder.

Recent Updates

Related Posts