Bu bulut depolama alanı nedir?

Bulut depolama, verilerin internet üzerinden erişilebilen sunucularda uzaktan depolandığı, yönetildiği ve muhafaza edildiği bir hizmet modelini ifade eder. Kullanıcıların internet bağlantısı olan her yerden veri depolamasına ve almasına olanak tanıyarak sabit sürücüler veya flash sürücüler gibi fiziksel depolama aygıtlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bulut depolama sağlayıcıları genellikle ölçeklenebilir depolama kapasitesi, güvenilirlik için veri yedekliliği ve çeşitli cihazlar ve platformlar aracılığıyla erişilebilirlik sunar.

Bulut depolama, verilerin internet üzerinden erişilen uzak sunucularda çevrimiçi olarak saklanması uygulamasını ifade eder. Bu depolama modeli, bireylerin, işletmelerin ve kuruluşların büyük miktardaki verileri şirket içi donanıma ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde depolamasına olanak tanır. Bulutta depolanan verilere her yerden erişilebilir, yönetilebilir ve paylaşılabilir; bu da değişen depolama ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Genellikle dört tür bulut depolama modeli vardır:

  1. Nesne depolama: Fotoğraf, video ve belge gibi yapılandırılmamış verileri düz, ölçeklenebilir bir mimaride depolamak ve yönetmek için kullanılır.
  2. Dosya depolama: Geleneksel dosya sistemi arayüzleri sağlar ve yapılandırılmış verileri şirket içi dosya sunucularına benzer şekilde hiyerarşik bir biçimde depolamak için uygundur.
  3. Block depolama: Genellikle veritabanları ve sanal makine depolaması için kullanılan, blok düzeyinde erişilebilen ve yönetilebilen ham depolama birimleri sunar.
  4. Arşiv depolama: Nadiren erişilen verilerin uzun süreli saklanması için tasarlanmış olup uyumluluk ve yedekleme amaçları için uygun maliyetli depolama çözümleri sunar.

Bulut depolama, adını metaforik olarak interneti temsil eden “bulutta” veri depolama kavramından alır. “Bulut” terimi, verilerin belirli bir fiziksel konum yerine dağıtılmış sunuculardan uzaktan depolanabildiği ve erişilebildiği internetin soyut ve merkezi olmayan doğasını simgelemektedir.

Bulut depolamaya bir örnek, veri yedekleme, arşivleme ve uygulama verileri depolama dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumları için ölçeklenebilir nesne depolama sağlayan Amazon S3’tür (Basit Depolama Hizmeti). Diğer bir örnek ise dosya depolama ve senkronizasyon hizmetleri sunan, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasına ve bunlara çeşitli cihazlardan erişmesine olanak tanıyan Google Drive’dır. Bu hizmetler, bulut depolama çözümlerinin esneklik, ölçeklenebilirlik ve erişilebilirlik avantajlarına örnek teşkil etmektedir.

Recent Updates

Related Posts