Beş tür ağ güvenliği nedir?

Beş tür ağ güvenliği şunları içerir:

 1. Erişim Kontrolü: Şifreler, biyometri ve erişim kontrol listeleri (ACL’ler) gibi kimlik doğrulama mekanizmalarını kullanarak ağa ve kaynaklarına kimlerin erişebileceğini düzenler.
 2. Güvenlik Duvarları: Güvenilir bir dahili ağ ile güvenilmeyen harici ağlar arasında bir bariyer görevi görür ve önceden tanımlanmış güvenlik kurallarına göre gelen ve giden trafiği filtreler.
 3. Şifreleme: Verileri iletim sırasında (aktarma sırasında) veya depolanırken (beklemede) güvenli bir formata dönüştürerek korur, gizliliği ve bütünlüğü sağlar.
 4. İzinsiz Giriş Tespit ve Önleme Sistemleri (IDPS): Ağ trafiğini şüpheli etkinliklere karşı izler ve yöneticileri uyararak veya kötü amaçlı trafiği engelleyerek olası tehditlere yanıt verir.
 5. Sanal Özel Ağlar (VPN’ler): İnternet gibi daha az güvenli bir ağ üzerinden güvenli, şifreli bir bağlantı oluşturarak uzaktaki kullanıcıların özel ağlara güvenli bir şekilde erişmesine olanak tanır.

Siber güvenlikte, beş tür ağ güvenliği öncelikle dijital ağların siber tehditlerden korunmasına odaklanır. Bunlar şunları içerir:

 1. Ağ Erişim Kontrolü: Önceden tanımlanmış güvenlik politikalarına göre ağa kullanıcı erişimini yönetir ve kısıtlar, yalnızca yetkili kullanıcıların ve cihazların bağlanmasını sağlar.
 2. Güvenlik duvarları: Yetkisiz erişimi ve olası tehditlerin ağa girmesini veya çıkmasını önlemek için gelen ve giden trafiği filtreler.
 3. Şifreleme: Veri aktarımlarını ve saklanan bilgileri okunamayan bir formatta kodlayarak güvenlik altına alır, gizli dinlemelere ve veri ihlallerine karşı koruma sağlar.
 4. İzinsiz Giriş Tespit Sistemleri (IDS): Şüpheli etkinliklere karşı ağ trafiğini izler ve yöneticileri olası güvenlik ihlalleri veya politika ihlalleri konusunda uyarır.
 5. Sanal Özel Ağlar (VPN’ler): Genel ağlar üzerinden güvenli bağlantılar kurarak uzak kullanıcıların veri aktarımlarını şifrelerken özel ağlara güvenli bir şekilde erişmelerine olanak tanır.

Beş yaygın ağ güvenliği tehdidi şunları içerir:

 1. Kötü Amaçlı Yazılım: Bilgisayar sistemlerini ve ağlarını bozmak, bunlara zarar vermek veya bunlara yetkisiz erişim sağlamak için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımlar.
 2. Phishing: Genellikle yanıltıcı e-postalar veya web siteleri aracılığıyla bireyleri şifreler veya finansal ayrıntılar gibi hassas bilgileri ifşa etmeleri için kandırmaya yönelik sahtekarlık girişimleri.
 3. Hizmet Reddi (DoS) Saldırıları: Bir ağı veya sistemi aşırı trafiğe boğarak onu yasal kullanıcılar için erişilemez hale getirir.
 4. Ortadaki Adam (MitM) Saldırıları: Her iki tarafın bilgisi olmadan verileri çalmak veya bilgileri değiştirmek için iki taraf arasındaki iletişimi keser.
 5. İçeriden Gelen Tehditler: Kötü niyetli veya ihmal veya ayrıcalıkların kötüye kullanılması gibi nedenlerle ağ güvenliğini kasıtsız olarak tehlikeye atan yetkili kişilerin oluşturduğu riskler.

Beş tür bilgisayar güvenliği şunları içerir:

 1. Fiziksel Güvenlik: Bilgisayar donanımını, çevre birimlerini ve verileri hırsızlık, vandalizm veya doğal afetler gibi fiziksel tehditlere karşı korur.
 2. Ağ Güvenliği: Ağlar üzerinden iletilen verilerin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak yetkisiz erişime ve siber tehditlere karşı koruma sağlar.
 3. İşletim Sistemi Güvenliği: İşletim sistemini (OS) yamalar, güncellemeler ve erişim kontrolleri aracılığıyla güvenlik açıklarına, yetkisiz erişime ve kötü amaçlı etkinliklere karşı korur.
 4. Uygulama Güvenliği: Yazılım uygulamalarını, yetkisiz erişim elde etmek veya işlemleri aksatmak için kullanılabilecek güvenlik tehditlerinden ve güvenlik açıklarından korur.
 5. Veri Güvenliği: Şifreleme, erişim kontrolleri ve yedekleme stratejileri yoluyla hassas verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlar.

Güvenlik, ağ güvenliğinin ötesinde aşağıdakileri kapsayan çeşitli alanları kapsar:

 1. Fiziksel Güvenlik: Fiziksel varlıkları, tesisleri ve bireyleri hırsızlık, vandalizm veya yetkisiz erişim gibi tehditlere karşı korur.
 2. Ağ Güvenliği: Veri gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için ağları ve bileşenlerini yetkisiz erişime, kötüye kullanıma veya kesintilere karşı korur.
 3. Bilgi Güvenliği: Veri gizliliği ve uyumluluğunu da kapsayacak şekilde, bilgi varlıklarını ve verileri yetkisiz erişime, ifşa edilmeye veya yok edilmeye karşı korumaya odaklanır.
 4. Sibergüvenlik: Dijital sistemleri, ağları ve verileri, bilgisayar sistemlerini, ağları ve hassas bilgileri hedef alan saldırılar da dahil olmak üzere siber tehditlere karşı korur.
 5. Operasyonel Güvenlik: Organizasyonel operasyonları ve varlıkları koruyarak iç ve dış tehditlere veya aksaklıklara karşı süreklilik ve dayanıklılık sağlar.
 6. Uygulama Güvenliği: Yazılım uygulamalarının yaşam döngüleri boyunca güvenliğini sağlar, güvenlik açıklarını giderir ve yetkisiz erişime veya manipülasyona karşı koruma sağlar.
 7. Bulut Güvenliği: Erişim kontrolü, veri koruma ve bulut sağlayıcı güvenlik standartlarıyla uyumluluğa odaklanarak bulut ortamlarında barındırılan verileri, uygulamaları ve hizmetleri korur.

Related Posts