AWS’de bulut düzenlemesi nedir?

AWS’de bulut orkestrasyonu, istenen operasyonel hedeflere ulaşmak için bulut altyapısının ve kaynaklarının otomatik yönetimini ifade eder. Düzenleme araçlarını ve çerçevelerini kullanarak AWS ortamlarında karmaşık uygulamaların ve hizmetlerin dağıtılmasını, yapılandırılmasını ve yönetilmesini içerir. Bu otomasyon, bulut kaynaklarının yönetiminde tutarlılık, ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlar.

AWS’de düzenleme, belirli bir sonuca veya iş akışına ulaşmak için birden fazla görev ve hizmetin koordinasyonunu ve otomasyonunu ifade eder. Bilgi işlem örneklerinin, depolama kaynaklarının, veritabanlarının, ağ bileşenlerinin ve diğer bulut hizmetlerinin sağlanması ve yapılandırılması gibi farklı AWS hizmetlerine yayılabilen iş akışlarının tanımlanmasını ve yürütülmesini içerir.

Bulut orkestrasyonu, birden fazla bulut tabanlı hizmet ve kaynağın dağıtımını, koordinasyonunu ve çalışmasını otomatikleştirme ve yönetme sürecini ifade eder. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve bulut ortamlarında kaynak yapılandırması ve yönetiminde tutarlılık sağlayarak kaynak kullanımını optimize etmeyi, ölçeklenebilirliği geliştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

AWS konteyner orkestrasyonu, konteynerli uygulamaların AWS altyapısında dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve çalışmasını yönetmeyi ve otomatikleştirmeyi içerir. Kaynak sağlama, yük dengeleme, planlama, izleme ve talebe göre ölçeklendirme dahil olmak üzere konteynerlerin yaşam döngüsünü düzenlemek için genellikle Amazon ECS (Elastic Container Service) veya Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) gibi hizmetlerden yararlanır.

Daha geniş anlamda orkestrasyon, birden fazla görevi veya bileşeni içeren karmaşık iş akışlarının veya süreçlerin yürütülmesinin koordine edilmesi ve otomatikleştirilmesi anlamına gelir. Bu görevlerin, bağımlılıkların yönetilmesi ve kaynakların en iyi şekilde tahsis edilmesiyle belirli bir sırayla veya eşzamanlı olarak yürütülmesini sağlar.
Bulut bilişim ve AWS’de orkestrasyon, bulut kaynakları ve uygulamalarının yönetiminde çeviklik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe ulaşmak için çok önemlidir.

Recent Updates

Related Posts