Atlama için Anahtar Parametre listesi

Herhangi bir BTS’ye atlama uygulamaya karar verdiğinizde, aşağıdaki parametrenin önceden tanımlanması gerekir.

  • Atlamayla ilgili tüm parametreler hücrede yapılandırılır/Atlama verilerini yapılandır
  • Atlama modu: BTS sistemi tarafından kullanılan mod; üç seçenek içerir: atlamama, temel bant atlama ve RF atlama.
  • MA (Mobil Tahsis Seti): En fazla 64 frekans taşıyıcıyı içeren, atlama sırasında kullanılabilen RF bantları seti. Kullanılan frekans mevcut frekansa ait olmalıdır
  • HSN:atlamalı sıra numarası(0~63)
  • HSN=0:döngü atlamalı.
  • HSN≠0:rastgele atlama. Her sıra numarası sözde rastgele bir diziye karşılık gelir.
  • MAIO (Mobil Tahsis Endeksi Dengesi): Atlamanın başlangıç ​​sıklığını tanımlamak için kullanılır.
  • MAIO’yu tüm kanallarda aynı zaman diliminde yapılandırmaya dikkat edin, aksi takdirde parazit oluşur.
  • Hava arayüzünde belirli bir patlamada kullanılan frekans, MA setindeki bir öğedir. MAI, MA kümesindeki belirli bir öğeye atıfta bulunarak gösterge için kullanılır.
  • MAI, TDMA FN, HSN ve MAIO’nun işlevidir.
Recent Updates

Related Posts