Ağ güvenliğinde CIS nedir?

Ağ güvenliğinde CIS, bilgisayar sistemlerini ve ağlarını güvence altına almak için yönergeler ve en iyi uygulamaları sağlayan bir kuruluş olan İnternet Güvenliği Merkezini ifade eder. Kuruluşların güvenlik duruşlarını iyileştirmelerine ve riskleri etkili bir şekilde azaltmalarına yardımcı olacak kıyaslamalar ve yapılandırma kılavuzları sunar.

genel olarak güvenlik, CIS İnternet Güvenliği Merkezi anlamına gelir. Sistemleri ve verileri siber tehditlere karşı korumaya yönelik en iyi uygulamaları ve araçları geliştirmek için siber güvenlik uzmanlarıyla işbirliği yapan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. CIS, çeşitli endüstriler ve sektörlerde güvenlik önlemlerini geliştirmeyi amaçlayan karşılaştırmalı değerlendirmeler, kontroller ve kaynaklar yayınlamaktadır.

CIS’in amacı, eyleme dönüştürülebilir rehberlik ve kaynaklar sunarak siber güvenliğe hazırlık ve dayanıklılığı teşvik etmektir. Kuruluşların, endüstri standartlarına ve en iyi uygulamalara uygun karşılaştırmalar, kontroller ve yapılandırma yönergeleri aracılığıyla etkili güvenlik önlemlerini uygulamalarına yardımcı olur. CIS, genel güvenlik duruşunu geliştirirken siber tehditleri ve güvenlik açıklarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Ağ oluşturmada CIS, İnternet Güvenliği Merkezi anlamına gelir ve kapsamlı güvenlik kriterleri ve yönergeleri sağlamadaki rolünü vurgular. Bu kıyaslamalar, önerilen yapılandırmaları ve güvenlik ayarlarını tanımlayarak kuruluşların ağlarını ve sistemlerini siber tehditlere karşı korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

CIS, çeşitli nedenlerden dolayı BT ve siber güvenlik açısından önemlidir. Kuruluşların siber tehditlere karşı savunmalarını güçlendirmelerine yardımcı olan standartlaştırılmış kıyaslamalar ve en iyi uygulamaları sağlar. İşletmeler, CIS yönergelerini uygulayarak güvenlik açıklarını azaltabilir, olaylara müdahale yeteneklerini geliştirebilir ve endüstri standartlarıyla uyumu sağlayabilir. CIS’in katkıları, çeşitli sektörlerde siber güvenliğe yönelik proaktif bir yaklaşımın geliştirilmesinde, genel dijital dayanıklılığın arttırılmasında ve kritik varlıkların gelişen tehditlerden korunmasında etkilidir.

Recent Updates

Related Posts