4G ağında SGW ile PGW arasındaki arayüz nedir?

4G LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında, SGW (Serving Gateway) ile PGW (Paket Veri Ağı Ağ Geçidi) arasındaki arayüz S5/S8 arayüzü olarak bilinir. Bu arayüz, Evrimleşmiş Paket Çekirdeği (EPC) mimarisi içindeki bu iki temel unsur arasındaki iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar. S5/S8 arayüzündeki işlevleri, protokolleri ve etkileşimleri ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. S5/S8 Arayüzü Tanımı:

 • S5/S8 arayüzü bir arayüz çiftidir; yani SGW ile PDN-GW (Paket Veri Ağı Ağ Geçidi) arasında arayüz görevi gören S5 ve farklı hizmetler arasında birlikte çalışma durumunda iki PDN-GW’yi bağlamak için S8 sağlayıcılar. Basitlik açısından SGW-PGW iletişimi için S5 arayüzüne odaklanacağız.

2. S5 Arayüzünün İşlevleri:

 • Taşıyıcı Yönetimi: S5 arayüzü, SGW ve PGW arasında kullanıcı verileri aktarımı için taşıyıcıların oluşturulmasını, değiştirilmesini ve serbest bırakılmasını kolaylaştırır. Taşıyıcılar, ses, video veya internet verileri gibi farklı trafik türlerini taşıyan mantıksal bağlantıları temsil eder.
 • Kullanıcı Veri Aktarımı: S5, kullanıcı veri paketlerinin SGW ve PGW arasında aktarımını sağlar. Bu, kullanıcı ekipmanı (UE) ile harici veri ağları arasında verimli iletişim sağlamak için yerleşik taşıyıcılara dayalı olarak veri paketlerinin iletilmesini içerir.
 • Mobilite Yönetimi: S5, mobilite yönetimi işlevlerini destekleyerek SGW’nin devir teslimler veya mobilite etkinlikleri sırasında PGW ile iletişim kurmasına olanak tanır. Bu, UE LTE ağı içinde hareket ettikçe kullanıcı oturumlarının kusursuz bir şekilde aktarılmasını sağlar.
 • Kullanıcı Verilerinin Yönlendirilmesi: S5, belirlenen taşıyıcılara ve verinin hedefine bağlı olarak kullanıcı veri paketlerinin SGW ile PGW arasında yönlendirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Bu, verimli ve optimize edilmiş veri iletimi için gereklidir.
 • Yasal Müdahale Desteği: S5 arayüzü, yasal müdahale yeteneklerini destekleyerek kolluk kuvvetleri gibi yetkili kuruluşların yasal amaçlarla iletişim hizmetlerine erişmesine ve bunları izlemesine olanak tanır.

3. S5 Arayüzünde Kullanılan Protokoller:

 • GTP (GPRS Tünel Protokolü): GTP, SGW ve PGW arasında kullanıcı veri taşıyıcılarının kapsüllenmesi ve taşınması için S5 arayüzünde kullanılan anahtar bir protokoldür. Kullanıcı verilerinin güvenilir ve verimli aktarımını sağlar.
 • SCTP (Akış Kontrol İletim Protokolü): SCTP genellikle GTP mesajlarını S5 arayüzü üzerinden taşımak için aktarım protokolü olarak kullanılır. SCTP, diğer aktarım protokollerine kıyasla çoklu hedef arama ve gelişmiş güvenilirlik gibi özellikler sağlar.

4. S5 Arayüzündeki Anahtar Prosedürler:

 • Taşıyıcı Kurulumu ve Değişikliği: S5 arayüzü, kullanıcı verilerinin iletimi için taşıyıcıların oluşturulması ve değiştirilmesinde rol oynar. Bu, kullanıcı verilerinin SGW ile PGW arasında akışı için gerekli yolların ayarlanmasını içerir.
 • Devir Yürütme: Bir UE’nin farklı SGW’ler tarafından hizmet verilen farklı eNodeB’ler arasında hareket ettiği devirler sırasında, S5 arayüzü kontrol ve kullanıcı düzlemi bağlantılarının kaynak SGW’den hedef SGW’ye aktarımını kolaylaştırır. Bu, hizmetin sürekliliğini sağlar.
 • Kullanıcı Düzlemi Veri İletimi: S5, belirlenen taşıyıcılara dayalı olarak kullanıcı düzlemi verilerinin SGW ile PGW arasında iletilmesinden sorumludur. Bu yönlendirme mekanizması, kullanıcı verilerinin amaçlanan hedefe verimli bir şekilde ulaşmasını sağlar.
 • Şarj Bilgi Alışverişi: S5 arayüzü, SGW ve PGW arasında şarjla ilgili bilgi alışverişini destekler. Bu, doğru faturalandırma için gerekli olan veri kullanımı ve ücretlendirme oranlarıyla ilgili ayrıntıları içerir.

5. Yedeklilik ve Dayanıklılık:

 • Ağ güvenilirliğini artırmak için S5 arayüzü, yedeklilik ve yük dengeleme mekanizmaları uygulayabilir. Yedek yollar ve yedek bağlantılar, ağ arızaları veya kesintileri durumunda hizmet sürekliliğinin korunmasına yardımcı olur.

Çözüm:

4G LTE ağlarında SGW ve PGW arasındaki S5 arayüzü, taşıyıcı yönetimi, kullanıcı veri aktarımı ve mobilite yönetimi için kritik bir bağlantıdır. Protokolleri ve prosedürleri, LTE ağı içinde kusursuz bir kullanıcı deneyimini destekleyerek kullanıcı verilerinin verimli ve güvenilir şekilde iletilmesine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts