4 TCP IP protokolü nedir?

Dört TCP/IP protokolü, İletim Kontrol Protokolü (TCP), İnternet Protokolü (IP), Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) ve İnternet Kontrol Mesajı Protokolüdür (ICMP).

Dört TCP/IP türü Uygulama Katmanı, Aktarım Katmanı, İnternet Katmanı ve Ağ Erişim Katmanıdır.

TCP/IP paketindeki dört temel protokol, İletim Kontrol Protokolü (TCP), İnternet Protokolü (IP), Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) ve İnternet Kontrol Mesajı Protokolü’dür (ICMP).

Beş TCP/IP protokolü, İletim Denetim Protokolü (TCP), İnternet Protokolü (IP), Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP), Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) ve Dosya Aktarım Protokolüdür (FTP).

Recent Updates

Related Posts