Porównanie statusu telefonu komórkowego idealnego i telefonu komórkowego zajętego

BEZCZYNNOŚĆ MOBILNA

Kiedy telefon komórkowy jest bezczynny, słucha najlepszej komórki do obozu. Mobile decyduje się na wybór komórki sam, bez pomocy BSC. Odbywa się to poprzez porównanie siły sygnału każdej częstotliwości BCCH i jeśli okaże się, że jest ona najsilniejsza, wówczas będzie ona ustalana, gdy C1 > 0 (kryterium wyboru komórki).

Jeśli po obozowaniu w tej komórce stwierdzi, że sąsiednia komórka jest znacznie lepsza, wówczas zmieni się na tę sąsiednią komórkę. Jeśli nowa komórka znajduje się w tym samym obszarze lokalizacji, telefon komórkowy nie musi informować BSC o swojej nowej komórce, ale jeśli nowa komórka pochodzi z innego obszaru lokalizacji, wówczas telefon komórkowy przeprowadzi aktualizację lokalizacji, aby poinformować BSC.

TELEFON ZAJĘTY

Telefon komórkowy jest uważany za zajęty, gdy trwa połączenie (rozmowa, przesyłanie danych lub faks) lub jest w trakcie konfiguracji połączenia. Na tym etapie telefon komórkowy nie może sam zdecydować, czy konieczne jest przekazanie go do lepszej komórki.

Tylko BSC może określić, czy telefon komórkowy musi przejść do innej komórki, innej niż komórka obsługująca. BSC podejmuje decyzję na podstawie raportów pomiarowych przesyłanych zarówno przez Mobile, jak i BTS. To podejmowanie decyzji nazywa się lokalizowaniem. W stanie zajętości telefony komórkowe mogą odbierać krótkie wiadomości tekstowe (SMS), ale nie mogą odbierać wiadomości sieciowych.

Recent Updates

Related Posts