Na czym polega usługa MBMS w LTE?

MBMS, czyli Multimedia Broadcast Multicast Service, to usługa w technologii LTE (Long-Term Evolution), która umożliwia efektywną dystrybucję treści multimedialnych do wielu użytkowników jednocześnie. MBMS został zaprojektowany w celu wydajnego dostarczania popularnych treści, takich jak wideo, audio i pliki, dużej liczbie użytkowników, dzięki czemu nadaje się do scenariuszy, w których ta sama treść musi być transmitowana lub multiemisji do wielu odbiorców. Przyjrzyjmy się szczegółom usługi MBMS w LTE:

1. Kluczowe komponenty MBMS:

 • BM-SC (Centrum usług transmisji multiemisji): BM-SC jest kluczowym elementem sieci w architekturze MBMS. Odpowiada za zarządzanie i koordynację dostarczania treści multimedialnych wielu użytkownikom. BM-SC współdziała z innymi komponentami sieci w celu inicjowania i kontrolowania sesji MBMS.
 • MBMS-GW (bramka usług multiemisji multiemisji): MBMS-GW odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu ruchu płaszczyzny użytkownika MBMS pomiędzy BM-SC a eNodeB (Evolved NodeB) w sieci LTE. Ułatwia sprawną dystrybucję treści multimedialnych do radiowej sieci dostępowej.
 • eNodeB (Evolved NodeB): eNodeB to stacje bazowe w sieci LTE. Odgrywają rolę w dostarczaniu treści MBMS do UE (sprzętu użytkownika) na swoim obszarze zasięgu. Węzły eNodeB odbierają i przesyłają dane MBMS do wielu użytkowników przy użyciu trybów transmisji rozgłoszeniowej lub multiemisji.

2. Tryby transmisji MBMS:

 • Tryb nadawania: W trybie nadawania zawartość jest przesyłana do wszystkich użytkowników w określonej komórce lub obszarze nadawania. Ten tryb jest odpowiedni w scenariuszach, w których ta sama treść musi być dostarczana jednocześnie dużej grupie odbiorców. Transmisja rozgłoszeniowa jest jednokierunkowa, od sieci do użytkowników.
 • Tryb multiemisji: W trybie multiemisji treść jest przesyłana do określonej grupy użytkowników, którzy wyrazili zainteresowanie otrzymaniem treści. Multicast jest bardziej ukierunkowany niż rozgłoszeniowy i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów sieciowych. Użytkownicy zainteresowani treścią subskrybują grupę multicast.

3. Kluczowe funkcje i możliwości:

 • Efektywne wykorzystanie zasobów: MBMS został zaprojektowany w celu optymalizacji wykorzystania zasobów sieciowych poprzez dostarczanie treści wielu użytkownikom jednocześnie. Jest to szczególnie korzystne w przypadku popularnych treści, takich jak wydarzenia na żywo lub popularne transmisje wideo, gdzie duża liczba użytkowników chce jednocześnie uzyskać dostęp do tych samych treści.
 • Synchronizacja: MBMS umożliwia zsynchronizowane dostarczanie treści do wielu użytkowników, zapewniając, że użytkownicy w grupie rozgłoszeniowej lub multiemisji będą mieli do czynienia z treścią jednocześnie. Jest to ważne w przypadku scenariuszy takich jak transmisja strumieniowa wydarzeń na żywo.
 • Ciągłość usług: MBMS obsługuje ciągłość usług, umożliwiając użytkownikom płynne przełączanie pomiędzy usługami emisji pojedynczej i multiemisji/rozgłaszania. Zapewnia to płynną obsługę nawet podczas przechodzenia z jednego trybu do drugiego.
 • Pobieranie plików i przesyłanie strumieniowe: MBMS obsługuje zarówno usługi pobierania plików, jak i przesyłania strumieniowego. Użytkownicy mogą pobierać pliki multimedialne do późniejszego wykorzystania lub przesyłać strumieniowo treści w czasie rzeczywistym, w zależności od swoich preferencji.

4. Uwagi dotyczące wdrożenia:

 • Typy treści: MBMS nadaje się do szerokiego zakresu typów treści, w tym do strumieniowego przesyłania wideo, przesyłania strumieniowego audio, aktualizacji oprogramowania i innych plików multimedialnych. Jest to szczególnie korzystne w przypadku dostarczania treści cieszących się dużym zainteresowaniem dużej grupy odbiorców.
 • Konfiguracja komórki: Operatorzy sieci mogą skonfigurować MBMS tak, aby obejmował określone komórki lub obszary transmisji w oparciu o ich wymagania dotyczące zasięgu i pojemności. Strategia wdrażania uwzględnia takie czynniki, jak rozmiar komórki, gęstość użytkowników i popularność dostarczanej treści.
 • Integracja z siecią rdzeniową LTE: MBMS bezproblemowo integruje się z komponentami sieci szkieletowej LTE, zapewniając efektywną koordynację pomiędzy BM-SC, MBMS-GW i eNodeB. Integracja ta pozwala na efektywne dostarczanie treści przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury LTE.

Wniosek:

MBMS w LTE zapewnia wydajne rozwiązanie umożliwiające efektywne dostarczanie treści multimedialnych dużej liczbie użytkowników jednocześnie. Dzięki trybom transmisji i multiemisji MBMS optymalizuje zasoby sieciowe, obsługuje zsynchronizowane dostarczanie treści i poprawia ogólne wrażenia użytkownika podczas korzystania z popularnych treści w sieciach LTE.

Recent Updates

Related Posts