Na czym polega proces HARQ w 5G?

Hybrid Automatic Repeat ReQuest (HARQ) to kluczowy mechanizm w sieci 5G, który odgrywa fundamentalną rolę w zapewnieniu niezawodnej i wolnej od błędów transmisji danych za pośrednictwem interfejsu radiowego. HARQ został zaprojektowany w celu poprawy wydajności i solidności komunikacji poprzez połączenie zarówno automatycznego żądania powtórzenia (ARQ), jak i kodowania z korekcją błędów. Oto szczegółowe wyjaśnienie procesu HARQ w 5G:

 1. Cel HARQ:
  • Głównym celem HARQ jest eliminowanie błędów, które mogą wystąpić podczas transmisji danych kanałem bezprzewodowym. Kanał radiowy podlega różnym zakłóceniom, takim jak zanik, zakłócenia i szumy, co prowadzi do sporadycznych uszkodzeń przesyłanych danych. HARQ ma na celu odzyskanie tych błędów i zwiększenie ogólnej niezawodności łącza komunikacyjnego.
 2. Podejście hybrydowe – połączenie ARQ i FEC:
  • HARQ przyjmuje podejście hybrydowe, łącząc zasady ARQ i korekcji błędów w przód (FEC). Pozwala to na korektę błędów zarówno po stronie nadawcy (nadajnika), jak i odbiorcy, zwiększając prawdopodobieństwo pomyślnej transmisji danych.
 3. Transmisja bloków danych:
  • Dane, które mają zostać przesłane, są podzielone na mniejsze bloki, zwane blokami transportowymi. Te bloki transportowe są następnie kodowane przy użyciu schematu kodowania w celu zwiększenia redundancji, umożliwiając wykrywanie i korektę błędów.
 4. Początkowa transmisja (nowa transmisja):
  • Początkowa transmisja polega na wysłaniu bloków transportowych z nadajnika do odbiornika. Jeśli odbiorca pomyślnie odbierze i zdekoduje bloki bez błędów, proces kończy się, a dane uznaje się za dostarczone.
 5. Potwierdzenie (ACK) i potwierdzenie negatywne (NACK):
  • Po odebraniu danych odbiornik wysyła potwierdzenie (ACK) do nadajnika, jeśli dekodowanie zakończyło się pomyślnie. W przypadku wykrycia błędów odbiornik wysyła negatywne potwierdzenie (NACK), wskazując, że niektóre lub wszystkie bloki danych są uszkodzone.
 6. Retransmisja (proces ARQ):
  • W przypadku NACK nadajnik retransmituje te same bloki danych, zapewniając odbiornikowi kolejną szansę na pomyślne odebranie i zdekodowanie informacji. Ta retransmisja jest klasycznym procesem ARQ.
 7. Łączenie FEC i ARQ:
  • Retransmitowane dane mogą w dalszym ciągu zawierać błędy lub mogą pojawić się nowe błędy. Aby usprawnić odzyskiwanie błędów, do retransmitowanych danych stosowana jest technologia FEC, dodając dodatkową warstwę ochrony wykraczającą poza oryginalne kodowanie.
 8. Miękkie łączenie i przyrostowa redundancja:
  • HARQ wprowadza koncepcje takie jak miękkie łączenie i przyrostowa redundancja, aby jeszcze bardziej zwiększyć szanse na pomyślne odzyskanie błędów. Miękkie łączenie polega na łączeniu informacji z wielu prób transmisji, a przyrostowa redundancja pozwala na wysyłanie dodatkowych informacji o parzystości podczas retransmisji.
 9. Uwagi dotyczące czasu podróży w obie strony (RTT):
  • Na efektywność HARQ wpływa czas podróży w obie strony (RTT) pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Krótszy czas RTT pozwala na szybszą informację zwrotną, umożliwiając szybszą retransmisję i zmniejszając wpływ zmian kanałów.
 10. Adaptacyjna modulacja i kodowanie (AMC):
  • HARQ jest często zintegrowany z adaptacyjną modulacją i kodowaniem (AMC), gdzie schemat modulacji i kodowania można dynamicznie dostosowywać w oparciu o warunki kanału. Ta zdolność adaptacji poprawia ogólną wydajność systemu.
 11. Łączenie z wieloma antenami (MIMO):
  • HARQ można dodatkowo ulepszyć w połączeniu z technikami MIMO (Multiple Output Multiple Output), wykorzystując różnorodność przestrzenną w celu zwiększenia szans na pomyślną transmisję danych.

Podsumowując, proces HARQ w 5G to dynamiczny i adaptacyjny mechanizm, który łączy ARQ i FEC w celu adresowania błędów w kanale komunikacji bezprzewodowej. Odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej i niezawodnej transmisji danych, przyczyniając się do ogólnej wydajności i jakości usług w sieciach 5G.

Recent Updates

Related Posts