Jakie protokoły GSM występują pomiędzy BTS i BSC?

Pomiędzy bazową stacją nadawczo-odbiorczą (BTS) a kontrolerem stacji bazowej (BSC) w sieciach GSM (Globalny system komunikacji mobilnej) wykorzystywanych jest kilka protokołów w celu ułatwienia komunikacji i kontroli. Oto najważniejsze protokoły:

Protokoły GSM pomiędzy BTS i BSC:

1. Interfejs Abis:

Interfejs Abis to ustandaryzowany interfejs pomiędzy BTS i BSC w sieciach GSM. Odpowiada za wymianę danych kontrolnych i użytkowych pomiędzy tymi dwoma elementami sieci.

2. Część aplikacyjna stacji bazowej nadawczo-odbiorczej (BTSAP):

BTSAP to protokół działający na interfejsie Abis i ułatwiający komunikację pomiędzy BTS-em a BSC. Jest to część procedur sygnalizacyjnych, które zarządzają połączeniem i kontrolą zasobów radiowych.

3. Część aplikacji systemu stacji bazowej (BSSAP):

BSSAP jest protokołem używanym w interfejsie Abis i rozciąga się na interfejs A pomiędzy BSC a Mobilną Centralą Centralną (MSC). BSSAP obsługuje funkcje sygnalizacyjne i kontrolne, w tym nawiązywanie połączeń, aktualizację lokalizacji i przekazywanie.

4. Sterowanie łączem radiowym (RLC):

RLC odpowiada za niezawodny i efektywny transfer danych użytkownika łączem radiowym. Działa w interfejsie Abis i zarządza takimi aspektami, jak korekcja błędów, kontrola przepływu oraz segmentacja i ponowne składanie danych.

5. Sterowanie częstotliwością radiową (RF):

RF Control to zestaw protokołów zarządzających aspektami komunikacji radiowej pomiędzy BTS a BSC. Zawiera procedury kontroli poziomu mocy, przełączeń i synchronizacji.

6. Protokół konwergencji zależnej od podsieci Abis (AS-DCP):

AS-DCP służy do przekazywania informacji sterujących związanych z zasobami radiowymi. Działa na interfejsie Abis i odgrywa rolę w konfiguracji i zarządzaniu kanałami radiowymi.

7. Część aplikacji Abis Management (AMAP):

AMAP to protokół używany do zarządzania zasobami interfejsu Abis. Obsługuje takie zadania, jak zarządzanie konfiguracją i wykrywanie błędów.

8. Protokół operacji zdalnych Abis (AROP):

AROP to protokół używany do zdalnej obsługi i konserwacji systemu BTS za pośrednictwem interfejsu Abis. Ułatwia wykonywanie takich czynności, jak aktualizacja oprogramowania, monitorowanie wydajności i diagnostyka usterek.

9. Sterowanie łączem radiowym interfejsu Abis (AIRLC):

AIRLC odpowiada za funkcje kontroli łącza radiowego specyficzne dla interfejsu Abis. Zarządza niezawodną i bezbłędną transmisją komunikatów sterujących i sygnalizacyjnych.

Protokoły te łącznie zapewniają efektywne działanie, kontrolę i zarządzanie zasobami radiowymi oraz komunikacją pomiędzy BTS i BSC w sieciach GSM.

Recent Updates

Related Posts